Bevar den grønne natur i Furesø: Nej tak til et nyt erhvervsområde nord for Slangerupvej

Furesø kommune har planer om at etablere et nyt erhvervsområde nord for Slangerupvej i Farum. Det fremgår af Plan- og Agenda 21 strategien, som kommunen pt. har sendt i høring. Med denne underskriftsindsamling stemmer du nej til disse planer.

Og hvorfor bør du så stemme nej? Vi har samlet nogle af årsagerne her:

  • Der vil ske en massiv stigning i trafikken i området, og veje vil skulle udvides eller etableres. Trevangsvej er i nuværende stand ikke gearet til at rumme den øgede trafik, og ønskes en indkørsel fra rundkørslen på Slangerupvej, vil dette skulle etableres. Uanset hvad, vil der således blive tale om udgifter for kommunen til etablering af infrastruktur – med penge som vil skulle findes fra andre områder i kommunens budget.
  • Den øget trafik vil gøre det usikkert for de mange bløde trafikanter, som færdes i området i dag. Navnlig skolebørnene, som bor nord for Slangerupvej, vil blive udsat, og dette særligt hvis der etableres en indkørsel fra rundkørslen på Slangerupvej, da dette vil bryde de eksisterende cykelstier.
  • Trafikken gennem Farum er i dag allerede hårdt prøvet med lange kødannelser, hvilket kun vil blive værre med et erhvervsområde nord for Slangerupvej.
  • Området er i dag hjemsted for flere dyrearter, og det bruges jævnligt af borgerne til aktiviteter, f.eks. hundetræning. Ligeledes er det et kærkomment grønt åndehold i et allerede tæt bebygget område.
  • Kommunen ønsker at vækste på bekostning af grønne arealer, og på borgermødet den 3. maj oplyste de, at Furesø kommune faktisk er den kommune, om har vækstet mest de sidste 10 år af kommunerne i Region Hovedstaden. Så hvorfor skal vi fortsætte? Og hvorfor på bekostning af de værdier som ellers er Furesø kommunes varemærke, nemlig fokus på bæredygtighed, biodiversitet, grønne arealer, naturen og plads til leg og færden i naturen.
  • Kommunen har ligeledes oplyst, at der er flere potentielle tanker for området, f.eks. en større genbrugsstation grundet udfordringer med renovering af genbrugsstationen i Værløse, driftsgården i Værløse som pt skal omplaceres grundet støjgener, eller en privat erhvervsvirksomhed, da de er vokset og ønsker en større bygning.
  • Placering af en større genbrugsstation nord for Slangerupvej vil alene betyde, at flertallet af borgere i Furesø kommune nu pludselig vil skulle køre længere for at komme til kommunens genbrugsstation.
  • Placering af driftsgården vil på arealet nord for Slangerupvej også her føre til støjgener for skov- og beboelsesområder, så problemet følger blot med. 
  • Placering af lokaler til en erhvervsvirksomhed skyldes ifølge kommunen selv, at de er bange for at den konkrete virksomhed ellers vil flytte ud af kommunen. Men hvorfor er kommunen ikke til for borgerne og deres hensyn? Det burde være muligt at finde en løsning indenfor de eksisterende erhvervsområder.
  • Etablering af et nyt erhvervsområde nord for Slangerupvej vil være i strid med kommunens egne planer om at få en grøn, bæredygtig og CO2-neutral kommune inden 2030, og på sigt optage mere CO2, end den udleder. Byggeri er en kæmpe CO2-synder, som ikke understøtter disse planer.

Så skriv under og stem NEJ TAK TIL NYT ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR SLANGERUPVEJ


Aktionsgruppen mod et nyt erhvervsområde nord for Slangerupvej i Farum    Kontakt forfatteren af dette andragende