Bevar de små skoler i Aalborg Kommune - drop fælles skoleledelse!

Aalborg Kommune ønsker at indføre fælles ledelse mellem mindre og større skoler i Aalborg Kommune. Det betyder at de mindre skoler skal have fællesledelse med en større skole i kommunen. Sammen med fælles ledelse følger fælles økonomi, fælles skolebestyrelse, fælles lærerstab. Dette betyder, at de små skoler reelt lukkes og åbnes som afdelinger for de større skole. De små skoler vil således komme til at fungere som undervisningssteder og ikke selvstændige skoler - hvilket gør det meget nemmere at lukke de mindre skoler!

I samme omgang lægges der op til massive besparelser på forebyggelse for trivselsindsats på de skoler, der lægges sammen.

Erfaringer fra lignende sammenlægninger gennemført i Sebber/Farstrup viser, at mens besparelserne udebliver, stiger sygefraværet blandt lærere og personale på skolen og kvaliteten af skoletilbuddet daler. 

Hele øvelsens formål er en årlig besparelse på 3 mio kr, men prisen for de store og små skoler, der rammes vil være langt højere! 

Med denne underskriftsindsamling vil vi gøre Skoleudvalget opmærksom på, at indførelse af fælles ledelse mellem mindre og større skoler i Aalborg Kommune vil få store konsekvenser for lokalsamfundene og ikke mindst for både store og små skoler, og dem det hele handler om, nemlig børnene. 

Vi opfordrer på det kraftigste til at Skoleudvalget og Aalborg Byråd annullerer forslaget om fælles ledelse.

Skriv under og vis din støtte til protesten mod forslaget om fælles ledelse.

 

De berørte skoler er i det nuværende oplæg:

Sebber Skole sammenlægges med Farstrup Skole

Bislev Skole sammenlægges med Nibe Skole

Sønderholm Skole sammenlægges med Frejlev Skole

Ellidshøj Skole sammenlægges med Svenstrup Skole

Ferslev Skole sammenlægges med Svenstrup Skole

Grindsted Skole sammenlægges med Vodskov Skole

Langholt Skole sammenlægges med Vodskov Skole

Nøvling Skole sammenlægges med Gug Skole

Nørholm Skole sammenlægges med Gammel Hasseris Skole

Tylstrup sammenlægges med Sulsted Skole

Ulsted sammenlægges med Gandrup Skole

Hou sammenlægges med Hals Skole

Gudumholm sammenlægges med enten Storvorde eller Kongerslev/Mou

Kongerslev sammenlægges med Mou/Gudumholm

Mou sammenlægges med Kongerslev


De store skoler vil efter en sammenlægning skulle afstå en leder og ledelse og bestyrelse vil nu skulle dække det dobbelte med en afdeling, der i flere tilfælde vil ligge 10 km væk. 


De små byer, som får deres selvstændige skole erstattet af et undervisningssted vil miste en vigtig nerve i lokalsamfundet:

  • Et undervisningssted uden en bestyrelse vil miste det lokale engagement i “vores” skole; underafdelingens forældrestemme vil drukne i den fælles bestyrelse
  • Et undervisningssted som satellit for en stor skole mister den fleksibilitet og mulighed for særegenhed, der er til stede nu
  • Et undervisningssted vil miste det unikke forældreansvar og dermed det forpligtende fællesskab, der er rammen om landsbyer i vækst og udvikling
  • Et undervisningssted vil hurtigt miste tilgang af elever - og altså vil færre bosætte sig i landsbyerne, hvilket direkte vil modarbejde nyvedtagne kommunens landdistriktpolitik

Etableringen af undervisningssteder er i direkte modstrid med byrådets nyligt vedtagne landdistriktspolitik, hvor skolen netop fremhæves som det væsentlige samlingspunkt for landsbyerne. 

Denne udvikling vil vi bekæmpe!

Skolen - stor som lille - med det store forældreengagement, og de dedikerede skolebestyrelser er altafgørende i vores lokalsamfund. 

 

Tilslut dig også Facebook-gruppen 'Bevar de små skoler i Aalborg Kommune': https://www.facebook.com/groups/340566050193361/

 


Bevar de små skoler i Aalborg Kommune    Kontakt forfatteren af dette andragende