Bevar de små fritidshjem i København!

fritidshjem.jpgSkriv under for at bevare de små fritidshjem i København og derved kvaliteten i dagtilbuddet gennem en ændring af Dagstilbudslovens § 57, stk. 2.  

Du skriver under på, at du ønsker, at Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ændrer Dagtilbudsloven for at kunne sidestille forældrebetalingen for fritidshjem og SFO’er/KKFO’er, og samtidig sætte et loft for forældrebetalingen i begge lovgivninger.

 

Baggrund: De små fritidshjem i København er lukningstruede fordi taksten på en fritidshjemsplads i dag er fastlåst ifølge dagtilbudsloven. Hvis de små fritidshjem skal overleve, skal der ændres en paragraf i Dagstilbudslovens § 57, stk. 2., som giver kommunen ret til at forhøje fritidshjemstaksterne.

Det ligger i kortene, at prisen for en plads på fritidshjem alligevel stiger, hvis fritidshjemmene overgår til KKFO. Denne prisstigning kunne lige så godt lægges ind over den nuværende struktur, og dermed være med til at sikre de små fritidshjems overlevelse. 

Med din underskrift vil vi stærkt opfordre Pernille Rosenkrantz-Theil til at hjælpe os med at bevare fritidshjemmene og derved kvaliteten i dagtilbuddet, ved at ændre Dagstilbudslovens § 57, stk. 2. Det vil være et stort tab for mange familier og deres børn, hvis de små fritidshjem lukker, og vi forældre er mere end villige til at betale mere for at vores børn, og andre fremtidige skolebørn, kan få lov til at have en tryg hverdag med mulighed for en fritid uden for skolebygningen.

Hvis Pernille Rosenkrantz-Theil vælger ikke at ændre Dagstilbudslovens § 57, stk. 2., er hovedbekymringerne:

Risiko for faldende fritidspædagogik og stigende skolefisering 

Den pædagogiske kvalitet vægtes betydelig højere i Dagtilbudsloven end i Folkeskoleloven. Ti paragrafer kontra halvanden. I Dagtilbudsloven er der desuden sat rammer, ambitioner og mål for det pædagogiske arbejde, og der er fokus på børnenes og de unges udvikling, trivsel, læring og dannelse.  

Ny omfattende omstrukturering

Børn, forældre og pædagogisk personale har kun lige sundet sig og har fået opbygget en god struktur og samarbejde oven på skolereformens store og indgribende omstrukturering. Det virker derfor helt uoverskueligt og unødvendigt, at kaste parterne ud i en ny omfattede omstrukturering med uro, usikkerhed, længerevarende byggerod, fysiske omrokkeringer, sygemeldinger og lavt forældredemokrati til følge.

Diversiteten højner kvaliteten

København er kendt for dens mangfoldighed og diversitet, og den ønsker vi at værne om af flere grunde. Kombinationen af KKFO’er, selvejende og kommunale fritidshjem bidrager til at holde liv i denne diversitet og sikrer en højere kvalitet i alle byens fritidstilbud. En ligestilling af forældrebetalingen for fritidshjem og SFO'er/KKFO'er er den bedste løsning. I denne situation er det bedste, at børn og forældre får lov til at bevare de gode fritidstilbud, de har, og at de udfordringer der er, løses gennem en lovændring frem for ved, at alle fritidshjem lukkes ned for at blive åbnet igen i en anden form og under en anden lovgivning.


Jeannette Brinch Thorsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Jeannette Brinch Thorsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...