Bevar Københavns Daghøjskoler

Skærmbillede_2018-09-16_11.51_.59_.pngKøbenhavns Kommunes budgetforlig for 2019 risikerer at lukke de københavnske daghøjskoler. 10 MIO DKK svarende til 40% af tilskuddet skal skæres - og det betyder at elev-betalingen skal mere end tredobles. I praksis betyder det, at Københavns Daghøjskoler skal lukke. 

Den frie og lige adgang til uddannelse er derfor under et frygteligt og uventet pres. Hjælp os med at stoppe besparelserne.

Politikerne har glemt, at Københavns Daghøjskoler er de unge kreatives første, afklarende trin. Mere end 100 elever sluses hver år fra vækstlaget til Danmarks videregående, kreative uddannelser såsom arkitekt-, design-, film- og teaterskolerne, akademierne og konservatorierne - eller finder vej ud i de kreative erhverv.

En nedskæring på 40% betyder at færre vil komme i uddannelse. Færre får mulighed for at udvikle deres talent. Færre vil blive kvalificeret til kreative jobs. København og hele landet får færre dygtige, engagerede unge.

Hvor er vi dog med et København, som nedskriver sine ambitioner for de kreative vækstlag i en tid, hvor uddannelse er under pres i hele landet og hvor den kreative sektor i øvrigt vokser kraftigt? Der er investeret mere end 300 MIO DKK i en uddannelsesmodel, som er unik i Danmark - og nu risikerer vi at 17 års arbejde for frihed til uddannelse og ambitiøse, kreative vækstlag vil forsvinde.


Jakob Olsen - leder af Akademiet i København på vegne af Københavns Daghøjskoler    Kontakt forfatteren af dette andragende