Bevar busrute 363 Gribskov kommune

Indsigelse mod reduktioner i driften på rute 363, Gilleleje – Helsinge  

Rute 363 er en livsnerve for de små landsbyer, som den går igennem. Den giver mulighed for, at familier med teenagebørn kan bosætte sig i disse byer og giver børnene mulighed for transport til ungdomsuddannelser i Hillerød og Helsinge.
Bevarelse af mest muligt af den nuværende drift vil fortsat gøre landsbyerne attraktive for tilflyttere med børn.
Søborg bliver omkranset af Nordsjællands 4 største sø, når Søborg sø er genetableret. Naturstyrelsen forventer at begynde opfyldningen af søen til september. Naturstyrelsen forventer et publikumsbesøg på op imod 100.000 publikummer om året. Rute 363 vil være den busrute der skal betjene muligheden for at køre fra Gilleleje og Græsted station forbi de 2 parkeringspladser der bliver etableret ved Søborg. Den ene ved enden af Toftevej og den anden ved udkanten af Søborg, hvor der er bla. er mulighed for at besøge Søborg slotsruin. Publikummer der skal besøge det nye kommende sø, vil typisk komme i weekenden, og det er derfor ikke logisk at nedlægge alle weekend kørsler.
Borgere i byen med unge har følgende appel Vi må på det kraftigste appellere til at bevare morgenafgangene kl. 6.12, 7.12 og 8.12 fra Gilleje Station, da de bl.a. giver mulighed for at møde rettidigt på STX og HF i Helsinge og tilsvarende uddannelser på alment gymnasium og handelsgymnasium i Hillerød. Den sene morgenafgang betyder, at elever, som først skal møde til andet modul på STX på Helsinge Gymnasium, ikke får en meget lang ventetid på skolen, da de har mulighed for at tage senere hjemmefra. Da bussen på afgangene mod Helsinge korresponderer med rute 360 fra Helsingør til Helsinge, giver den mulighed for skift til denne rute i Græsted, hvilket afkorter rejsetiden til Helsinge.
Tilsvarende er det vigtigt, at afgangene om eftermiddagen fra Helsinge Station kl. 14.17, 15.17 og kl. 16.17 bevares, for at eleverne kan komme hjem fra uddannelserne.   Ligeledes er der borgere i byen der gerne vil benytte bussen til at komme til og fra Græsted eller Gilleleje station for at kunne benytte toget til at komme videre på arbejdet, eller at tage ud at handle. Vi forstår godt, at der er behov for besparelser, da denne rute koster væsentlig mere pr. passager, end kommunens øvrige ruter, da den har færre passagerer, men må anmode om, at ruten ikke reduceres til en skolebus, da det det vil indskrænke mulighederne for at benytte busruten for eleverne på ungdomsuddannelserne, da deres mødetider ikke svarer til folkeskolerne
Borgerne i byen ser helst at man bevarer de tidlige og sene kørsler, så det er muligt at tage bussen til stationen, og komme videre på arbejde. 
Vi håber, at vores henvendelse vil blive inddraget i vurderingerne af, hvordan besparelserne kan gennemføres med mindst mulig gene for brugerne af busruten. Vi betragter mulighed for kollektiv transport som en væsentlig forudsætning for at de små samfund kan være attraktive boligområder for børnefamilier og dermed grundlag for fortsat drift af skole, børnehave og forsamlingshus.


Jes Arnild. Formand for Søborg Bylaug    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Jes Arnild. Formand for Søborg Bylaug tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...