Bevar ånden i Skagen Nordby.


Skærmbillede_2020-12-09_kl._14_.28_.01_.png                                         

                                      OPRÅB, giv din mening til kende.

Hjælp med at bevare ånden i Skagen, bevar Skagen som et levende og aktivt sted med så mange lokale som muligt.

Skagen har i alle tider trukket folk til, grundet områdets særegne natur, det levende liv,byens beliggenhed og vores kultur.

Det har ført til en stabil kraftig vækst, specielt de sidste 20 år, hvor der er blevet solgt huse og grunde til folk og investorer udefra. Håndværkerne har haft kronede dage, samtidig med at en horde af håndværkerne udefra, dagligt kører ud og ind af Skagen.

Samtidig er befolkningstallet dog støt faldende. Hvem kender fremtiden, når en af Danmarks mest eftertragtede og mondæne byer, ikke forholder sig til den udvikling som befolkningstallet viser.

Fra kommunal side har man i nogle kommunale udstykninger siden 70’erne tinglyst servitut på hver grund, at der er helårs bopælspligt, men der har fra kommunens side ikke været ført kontrol med , om dette blev overholdt.

Den udvikling som Gl. Skagen blev udsat for, er nu med stærk fart ved at udvande Skagen med stigende boligpriser, ejendomsskat og ejendomsværdiskat til følge. Med det resultat at bopælspligten bliver udvandet og er ikke eksisterende. Turister kan uhæmmet købe helårshuse, hvilket har presset priserne op og fordrevet almindelige mennesker ud af byen. Om 10 år er måske 60-70 % af alle ejerboliger på udenbys hænder. En skræmmende tankegang.

Der er ikke meget frijord tilbage og det der er, ligger bl.a. i den Nordlige del af byen.

Et helt unikt område, der indeholder en mangfoldig natur, i kraft af afgræsningsmarker, der indeholder en stor biodiversitet og samtidig skaber basis for mange lokales fritidsinteresser.

Markerne har en stor værdi for fugle - og dyrelivet, til stor glæde for alle. Folk der går ture, fuglefolket, der tit samles, når nye arter dukker op.

Nordbyen er et værested for lokale, der har heste, små værksteder. Der arbejdes med biler, knallerter og plæneklippere. Mange unge, hænger ud herude og der er en god dialog med dem. 

Et sted for almindelige folk og lokale skæve eksistenser, som her har et liv med samvær og ro.

Politikerne har i flere omgange skrevet om byen og dens udvikling, at man skal passe på den lokale befolkning. Ingen af politikerne, heller ikke de lokale, er jeg bange for, ved ikke hvad områderne indeholder af kvalitet, menneskeligt og naturmæssigt, og håber med dette OPRÅB, at de vil sætte sig ind i, hvad det er der foregår i dette unikke område.

Frederikshavn Kommune promoverer sig som grøn og energirigtig kommune og Skagen har masser af gamle, typisk 70’er huse, der med tiden enten skal rives ned eller energirenoveres. Så i stedet for at inddrage de sidste jorde og vælge den nemme løsning, burde renovering have 1’ste prioritet. Der findes puljer til at fremme denne omstilling.

Vi ønsker at Frederikshavn Kommune laver en “time out” om udvidelse i Skagen i Nordbyen og går i dialog med de lokale.

Lad os sammen finde ud af, hvad vi fremtiden kan udvikle området til.

Link til "Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.56"

Skagens områder ligger på side 22-35, samt fra side 59-61

 

Tilføj din underskrift, hvis du er enig i disse synspunkter.

Tak.

 

 

 

 

 

 


Michael Finn Jørgensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Michael Finn Jørgensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...