Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro

Bjerringbro har permanent brug for skoletilbud bestående af 2 skolematrikler i byen.

Dette er for at sikre fortsat tiltrækning af nye småbørnsfamilier, grobund for butikker og erhverv og dermed hele byens fremtidige udvikling.

Som underskriver ønsker vi på ingen måde at ende ud med kun 1 skolematrikel i byen. Vi mener byen har brug for 2 matrikler, både pga. infrastruktur, men også grundet det store opland som dækkes.

Samtidig skal hverdagen fungere for både elever og lærer. Og det forventes at hverdagen for lærerne bliver tilrettelagt således at der opnås stor trivsel for alle.

Underskriftsindsamlingen er for ALLE BORGERE som er myndige og tilknyttet et af Bjerringbros nuværende skoledistrikter. Også borgere uden skolesøgende børn.

HUSK: Hver myndig person i jeres husstand kan underskrive.

Evt. underskrifter fra ikke-gyldige borgere eller lokationer bliver anset for ugyldige.

Vi håber på jeres opbakning - så vi kan vise Viborg Kommune at vi er meget opmærksomme på Bjerringbros fremtidige udvikling og konkurrenceevne!


Christian Hedelund Jensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Christian Hedelund Jensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...