Bevar 0-3 kl. på Sødalskolen afd. Rødding

Bevar 0.-3. klasse på Sødalskolen afd. Rødding.

Skolebestyrelsen på Sødalskolen ønsker at lukke indskolingen på Sødalskolen, Rødding.

Forslaget fra skolebestyrelsen omhandler, at Sødalskolens indskoling samles i Løvel. Mellemtrin og udskoling placeres i Rødding.

Der er en forventning om, at der de kommende år vil være en overvægt af elevtilgang fra Rødding i forhold Løvel. Udviklingen vil dog ændres ved lukning af indskoling i Rødding, da det forventes at en stor del forældre vil orientere sig mod Viborg, når de skal vælge skole for deres børn.

Det vil efterlade to amputerede skoler og en Rødding by i tilbagegang.

Undertegnede ønsker at bevare 0.-3. kl. på Sødalskolen afd. Rødding og udtrykker bekymring for børnenes tryghed og trivsel samt børnehusets, skolens og byens udvikling ved gennemførelse af skolebestyrelsens forslag.

Bekymrede Borgere Sødalskolen


Gruppen: Bekymrede Borgere Sodalskolen    Kontakt forfatteren af dette andragende