Bedre vilkår i danske daginstitutioner

Vores børn fortjener bedre vilkår i danske daginstitutioner!

Det er nu vedtaget vi kan få taget et emne op i folketinget, hvis vi rammer 50.000 underskrifter...Derfor samler vi underskrifter ind. Vi er børnenes stemme, deres advokater.

I dag kan en pædagog sagtens stå alene med 17 børnehavebørn, det synes vi simpelthen ikke er godt nok.
(Kilde: https://www.bupl.dk/bupl_mener/normeringer/paedagoger_alene_med_boern?opendocument)

Børn har brug for voksne for at udvikle sig, få omsorg og trøst og til at skabe trygge rammer, når de er i daginstitution. Det er ganske enkelt umuligt med de vilkår der er i dag.

Vi ønsker derfor minimumsnormeringer rullet ud i alle landets kommuner, der følger Bupl's anbefalinger: mindst 1 medarbejder til 3 vuggestuebørn og
mindst 1 medarbejder til 6 børnehavebørn.

 

Indsamlingen vil blive givet til Mai Mercado, men alle er velkomne til at vise den til deres lokalpolitikere,  for at manifestere, at vi er mange, der bekymrer os om de vilkår vores børn passes under i dag.

Oprettet af medlemmer fra gruppen OPRØRET: Vores børn - bedre normeringer NU!

https://www.facebook.com/groups/344101056043066/