Bedre busforbindelser til og fra Silkeborg Gymnasium

Busforbindelserne til og fra Silkeborg Gymnasium er alt for ringe!

Størstedelen af SGs elever bruger dagligt offentlig transport på vej til og fra gym. Mange oplever i denne forbindelse kritisable transportforhold.

For få busser, for ringe busforbindelser, planlægning osv. er desværre til stor gene for SGs elever.

Vores hverdag og vores undervisning påvirkes, blandt andet fordi bustiderne og mangel på busser skaber urimeligt lange transporttider, og ofte får eleverne til at komme for sent i skole.

Underskritindsamlingen er en del af SG Elevrådets kampagne for bedre busforbindelser, som løber frem til kommunalvalget i efteråret. Kampagnen bruges til i samarbejde med SGs ledelse at lægge et pres på beslutningstagerne for at få forbedret transportforholdene.

 

Der er behov for:

- Forøgelse af buskapaciteten på kritiske tidspunkter

- Ændringer af køreplaner for visse ruter

- Indsættelse af særlige skolebusser

 

Mener du, at vi bør have bedre busforbindelser? Så skriv under!

Ved at støtte op om SGs ledelse kamp kan vi lægge pres på politikerne og Midttrafik! 

Det er muligt at finde bedre løsninger på den offentlige transport til og fra gymnasiet.

 

Praktisk:

Brug gerne Facebook til at logge ind, da vi desværre oplever, at alle ikke modtager deres bekræftigelses-mail.

Ellers husk at bekræfte underskriften på din email, ellers gælder underskriften ikke :(.

 

Har du spørgsmål, kan SG Elevrådet kontaktes på vores facebookside.

Kilde: Omfattende undersøgelse af transportforholdene af ledelsen på Silkeborg Gymnasium.

 

 

Med venlig hilsen

Silkeborg Gymnasiums Elevråd