At høre er at leve - Stop besparelser på høreapparater

Regeringen har den 28. september 2012 fremlagt sit udspil til ”lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparat-området i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater)”.

Vi mener, at dette blot er endnu en måde at spare på de svage i samfundet - de hørehæmmede!

Som reglerne er i dag kan man, når man har været til en ørelæge og fået konstateret et høretab, vælge om man vil gå på en offentlig klinik og få et høreapparat gratis eller vælge en lokal privat høreklinik hvor man også kan få et høreapparat gratis. På den private høreklinik har man dog mulighed for at få et mere avanceret høreapparat mod en mindre egenbetaling og få et mere avanceret høreapparat hvis man ønsker det. Med den nye lov, sænker man tilskuddet til høreapparater - og endnu mere hvis man skal have høreapparater til begge ører. Gennemføres besparelsen som den i dag står i lovforslaget vil det betyde, at mange private høreklinikker må lukke og tilgangen til lokal behandling mindskes. Dette medfører øget brugerbetaling!

Vi mener, at danskere bør have valgmuligheden til at vælge høreapparat i det offentlige såvel som i det private. Med din underskrift støtter du, at man bør fastholde tilskuddet til høreapparater som det er i dag. At man har ret til at kunne få et høreapparat udleveret med tilskud på de private lokale høreklinikker rundt om i Danmark eller på de offentlige klinikker på lige vilkår med hinanden.

Du er med din underskrift med til at sikre, at alle hørehæmmede i Danmark får nem og lige adgang til høreklinikker uanset om det er privat eller offentligt. Folk skal have retten til selv at kunne vælge deres høreapparat klinik.

Følg os her følgende steder:

Tjek os ud på Facebook - At høre er at leve http://www.facebook.com/groups/374262222657545/ 

www.athøreeratleve.dk

OBS! Vær opmærksom på, at du efterfølgende vil modtage en mail, hvor du bekræfter din underskrift - Denne mail ender ofte i din spammappe!