Appel til Lægeforeningen om at fordømme Israels angreb mod sundhedsvæsenet samt støtte palæstinensiske kolleger og patienter

*HUSK AT BEKRÆFTE JERES MAIL. ELLERS KOMMER UNDERSKRIFTEN IKKE MED!*

Kære Lægeforeningen,

Som medlemmer af Lægeforeningen er vi glade for, at I har adresseret den humanitære krise i Gaza to gange. Det er helt fundamentalt i lægevirket, at vi fastholder, at alle mennesker fortjener lige ret til sundhed. Det er en del af den hippokratiske ed, som alle læger bærer ansvar for. 

Derfor er det vigtigt, at vi som læger og medlemmer opfordrer Lægeforeningen til at behandle alle vores globale kolleger og patienter ligeværdigt. I Gaza udspiller sig en af de værste humanitære kriser i nyere tid. Store internationale organisationer har dokumenteret, at Israel direkte angriber det palæstinensiske sundhedsvæsen og sundhedspersonale. WHO har rapporteret 137 angreb mod sundhedsvæsenet i Gaza, og FN beskriver, at 2/3 af den primære sundhedssektor og halvdelen af hospitalerne er ude af drift grundet angreb og mangel på medicin, udstyr, brændstof og elektricitet.  Derudover er 202 sundhedsprofessionelle blevet dræbt. 

Vores bekymring ligger i, at Lægeforeningen forskelsbehandler i deres støtte til vores udenlandske kolleger blandt andet ved at undlade direkte angivelse af, at det er Israel, der angriber det palæstinensiske sundhedsvæsen og sundhedspersonale. I jeres udtalelse fra d. 7/11/23 formuleres det som: “...vi er forfærdede over forholdene for patienter og sundhedsprofessionelle i konflikten mellem Israel og Hamas”. Derudover opfordrer I til, at begge parter skal overholde international lov. 

Jeres udtalelser afspejler ikke den reelle beskrivelse af situationen i Gaza. Man bør have beskrevet, at man var forfærdet over de israelske angreb mod de palæstinensiske patienter og sundhedsprofessionelle. Jeres udtalelser mangler helt konkret ordet “palæstinensisk”. Ved at undlade specifikt at omtale ofrene som palæstinensiske, bidrager I til en forvrængning af virkeligheden og undergraver alvoren i de brutale israelske angreb. Ved at undlade at anerkende vores kolleger og patienter som “palæstinensiske” risikerer man at anonymisere ofrene og reducere palæstinensernes menneskelighed i vores bevidsthed. Det er en alvorlig form for dehumanisering af et bestemt folk. 

Lægeforeningen har d. 7/3/22 skrevet følgende om krigen mellem Rusland og Ukraine: 

- “Vores ukrainske kolleger står midt i mareridt, og de har brug for os.”

- “Lægeforeningen arbejder også på at afklare, hvordan vi kan bakke op om dem og de organisationer, som forsøger at give befolkningen den nødvendige hjælp.”

- “I Verdenslægeforeningen (WMA) og i sammenslutningen af de europæiske lægeforeninger (CPME) har vi i fællesskab fordømt den voldsomme aggression, som den russiske ledelse lader gå ud over Ukraine og opfordrer kraftigt til at respektere det arbejde som læger og sygeplejersker udfører i det krigshærgede land.”

Sammenligningen af Lægeforeningens udtalelser om vores palæstinensiske og ukrainske kolleger fremhæver en klar og markant forskelsbehandling. Mens I klart fordømte Ruslands aggression mod Ukraine, og præcist identificerede Rusland som aggressor mod det ukrainske sundhedsvæsen, viser jeres formuleringer om Israel ikke samme grad af direkte kritik, til trods for verdens største menneskerettighedsorganisationers åbenlyse kritik af Israels handlinger. Vores ukrainske kolleger identificeres som "ukrainske", i skarp kontrast til vores palæstinensiske kolleger, der tilsyneladende anonymiseres i jeres udtalelser. Derudover har Lægeforeningen økonomisk bidraget til det ukrainske sundhedsvæsen, mens der ikke ses tilsvarende støtte til det palæstinensiske sundhedssystem.

Lægeforeningen har d. 16/11/22 skrevet følgende om to forskellige situationer i henholdsvis Tyrkiet og Iran: 

- “Vi er forfærdede over, hvordan vores kolleger i Tyrkiet bliver behandlet. Det er helt utilstedeligt, at de tyrkiske myndigheder systematisk chikanerer læger, der kæmper mod brud på menneskerettigheder, og som råber op om mistanke om krigsforbrydelser.”

- “Gennem vores internationale samarbejdspartnere i Verdenslægeforeningen WMA arbejder vi for at gøre opmærksom på overgrebene og råbe de iranske myndigheder på, så der sættes en stopper for vold og trusler mod vores iranske kolleger.”

I jeres udtalelse om Tyrkiet og Iran vælger Lægeforeningen klart at kritisere Tyrkiet og Iran direkte for overgreb mod vores kolleger. Denne direkte kritik synes imidlertid at mangle i jeres udtalelser om Israel. 

Det er med en følelse af ansvar som mennesker, læger og medlemmer af Lægeforeningen, at vi appellerer til, at I direkte fordømmer de dokumenterede israelske angreb mod vores palæstinensiske kolleger, bidrager med økonomisk støtte til det palæstinensiske sundhedsvæsen samt retter direkte henvendelse til udenrigsministeren om disse alvorlige forhold. For os er alles sundhed lige vigtig, uanset nationalitet eller geografisk tilhørsforhold. 

Kilder:

 https://www.amnesty.org.au/israel-opt-challenging-myths-about-the-gaza-israel-conflict/

 https://www.hrw.org/news/2023/11/07/gaza-israeli-ambulance-strike-apparently-unlawful

 https://unric.org/da/gaza-fn-appellerer-om-at-stoppe-angreb-mod-hospitaler/ 

 https://www.hrw.org/news/2023/11/14/gaza-unlawful-israeli-hospital-strikes-worsen-health-crisis 

https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-11-13-23/h_77a8fd96b8bb1bc70d947abecb30d5d3 

https://laeger.dk/nyheder/laegeforeningen-civile-og-sundhedspersoner-skal-beskyttes 

https://laeger.dk/foreninger/laegeforeningen/politik/ledere/2022-vore-ukrainske-kolleger-staar-midt-i-mareridt-og-de-har-brug-for-os 

https://laeger.dk/foreninger/laegeforeningen/nyheder-og-presse/nyhedsbrev/lf-nyhedsbrev-16-november-2022 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Amar Ali Moussa vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...