Anmeldelse af Rigspolitichef Thorkild Fogde

 

Det er medlemmerne af Facebook-gruppen "Mette Frederiksen har brudt grundloven" opfattelse, at

 

Rigspolitichef Thorkild Fogde

 

har begået tjenesteforseelser og pligtforsømmelser af så grov karakter i november 2020, som led i beslutningen og eksekvering af beslutningen af, at alle mink i Danmark skulle aflives således, at vedkommende hermed skal anmeldes for overtrædelse af straffelovens § 157, stk. 1.

 

Det gøres gældende, at da vedkommende har bestridt en ledende stilling i politiet, finder stræfskærpelsen i bestemmelsens stykke 2 anvendelse.

 

Det indstilles endvidere, at anmeldte skal suspendes fra aktiv tjeneste med øjeblikkelig virkning.

 

På vegne af medlemmerne,

 

Med venlig hilsen

 

Asger Nørgaard

Administrator