Cøliaki - Giv os vores merudgift tilbage!

Har man cøliaki vil ens tarme blive ødelagt ved indtagelse af gluten fra eksempelvis hvede, havre, rug og byg. Ud over dette, betyder det for mange en hverdag, med store fysiske og psykiske følgevirkninger, samt en øget risiko for udvikling af visse typer af kræft, som eksempelvis tarmkræft. 

Den eneste kur mod dette, er en 100% glutenfri diæt. Desværre er de erstatningsprodukter som vi kan købe på markedet meget dyre. Dette giver os en merudgift på mellem ca. 500 – 1000 kr pr. md. Afhængigt af alder og køn. Se mere via linket til merudgifter nedenfor.
Den 14/10-2016 har Ankestyrelsen truffet en principafgørelse der stadfæster, at personer med cøliaki ikke længere er omfattet af den personkreds, der kan få dækket merudgifter til diætkost efter særbestemmelserne i merudgifts-bekendtgørelsen (principafgørelse(86-16), samt principafgørelse 67-16)
Dette har store økonomiske konsekvenser, for os der lever med den kroniske sygdom Cøliaki. De har dermed fjernet muligheden for, at vi kan få tilskud til den diæt, som er nødvendig for, at vi kan leve en liv uden de gener, som gluten giver os (tilskud iflg. Lov om social service § 41 for børn og §100 for voksne).
Andre mennesker med kronisk lidelse, har stadigt mulighed for at få deres merudgift til medicin, special diæt mm. Vi kan ikke acceptere, at vi nu er skåret væk fra denne liste og at vi dermed ikke mere er omfattet af personkredsen som kan søge dette tilskud. Hjælp os med at få dette i orden igen. Vi rammes i forvejen hårdt med de konsekvenser det har for os, at skulle omstrukturere vort liv til glutenfri kost. Nu rammes vi også økonomisk hårdt – for noget som vi ikke selv kan gøre for – for noget som ER medfødt og ligger i vore gener.
Vi er nødt til at kæmpe imod denne uretfærdighed. Vi søger hermed at få taget sagen op igen – 50.000 underskrifter skal der til.

Hjælp os med DIN stemme. Skriv under nu!


Læs mere om Cøliaki og gluten her:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/kronisk-sygdom/astma-og-allergi/foedevareallergi/~/media/2DB81AAEDE8346DC92897E8D51AB5E25.ashx


Læs mere omkring principafgørelsen her:

https://www.coeliaki.dk/dk/merudgiftsberegningrettigheder/


Læs mere omkring merudgiftsberegning her:

https://www.coeliaki.dk/fileadmin/coeliaki/Sekretariat/Om_coeliaki/Merudgiftsberegning/Vejl.MUB16_01.07.2016.pdf


Lov om social service:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191895


Principafgørelse 86-16 og 67-16:

http://www.co-sea.dk/principafgorelser-ast.2288.aspx

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Stine Winkel Dalberg tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...