Ændring af reglerne for Århus Akademis NF-eksamen

http://laerer.aarhusakademi.dk/aael/logo.gif

OPRÅB TIL ALLE ELEVER PÅ ÅRHUS AKADEMI

marts 2012

Situation: Kære elever på Århus Akademi.

Som det sidste nye inden for eksamen, er reglerne blevet ændret således, at når vi tager til NF- og KS-eksamen (biologi, kemi og geografi), og trækker vores fag, vil censoren indgå i stedet for den faglærer, for hvis fag du har trukket, hvis censoren tilfældigvis selv er lærer i det trukne fag. Dvs. at hvis du har trukket biologi, og censoren selv er biologilærer, vil din egen biologilærer ikke deltage i eksaminationen. Du vil altså kunne risikere at blive eksamineret af en fremmed lærer, der intet kender til dine faglige kvalifikationer inden for faget.

DERFOR vil vi have proceduren ændret, og ikke tillade, at vi risikerer en ringere eksamen end vi ellers kunne have haft! Og DERFOR vil vi meget gerne have alle elever på Århus Akademi til at skrive under på dette brev til Rektor:

Kære Rektor

Vi, eleverne på Århus Akademi, vil meget gerne bede dig ændre reglerne for NF- og KS-eksamen tilbage til det oprindelige, så vi med sikkerhed kan få vores egen lærer med til eksamen. Vi har brug for den rette støtte fra én vi kender og har tillid til.
Vi tror på nødvendigheden af dette, for at sikre så mange som muligt en bestået eksamen, eller trods alt chancen for dette, i trygge rammer.

På forhånd tak!

Eleverne på Århus Akademi:


Initiativ taget af 1.K    Kontakt forfatteren af dette andragende