Ændre beslutningen om at lukke civilingeniøren i elektronik i Odense.

** English below ** 

SDU har valgt at nedlægge kandidatuddannelsen i elektronik. Det betyder at alle dem der i fremtiden havde planer om at læse uddannelsen i odense skal tvinges til at tage til sønderborg, Århus eller København.

Det er urimeligt de vælger at lukke uddannelsen. Det har stor betydning for dem der har valgt at flytte til odense med det formål at tage uddannelsen. Det umuliggører det for folk med familie at gøre deres uddannelse færdig uden at familierne skal flytte eller undvære den studerende urimeligt meget.

Der er ikke givet nogen begrundelse. De studerende er ikke blevet spurgt. Men det har stor betydning for dem der allerede havde valgt. For nogen er det der startede som det rigtige valg, er det nu blevet det forkerte.

 

 ** English **

SDU has chosen to discontinue the master's program in electronics. This means that all those who in the future
had plans to study the education in Odense must be forced to go to Sønderborg, Århus or Copenhagen.

It is unreasonable they choose to close the education. It is of great importance to those who have chosen to move to Odense for the purpose of taking the education.
It makes it almost impossible for people with family to complete their education
without the families having to move or dispense with the student unreasonably much.
No justification has been given. The students have not been asked. But it has great significance for those who had already chosen. For some, what started as the right choice has now become the wrong one.  

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Stefan Nielsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...