Aluminium i børnevacciner-åbenhed-dialog-ansvar om skaderne NU !

Til Statens Serum Institut (SSI)

Vi, underskrivere, håber med denne henvendelse, at SSI vil imødekomme vores ønske om dialog og rådgivning i forhold til børn, som har udviklet aluminiumsallergi efter at have fulgt det anbefalede danske børnevaccinations program.

Vi oplever, at der ikke er meget viden om bivirkningerne ved det danske børnevaccinationsprogram. Der kan være lang vej fra henvendelse med symptomer til, at en diagnose bliver stillet, hvilket vi ser, kunne fremmes med oplysninger om bivirkningens eksistens og opmærksomhed – både for forældre, men også hos den praktiserende læge, sundhedsplejsker, mv.  da det er vores erfaring, at aluminiumsallergiens eksistens ikke er almindelig kendt.  Kun et fåtal er i forbindelse med vaccinerne blevet oplyst om vaccinernes bivirkninger og risiko herom.

Når vaccineskaden er afdækket, efterlyser vi rådgivning om, hvordan vi fremadrettet kan hjælpe vores børn i forhold til forventning til fremtiden samt om forhold, der kan afstedkomme negative indvirkninger kontra forhold, der kan fremme positive indvirkninger på skaden i forhold til aluminiumsallergien (f.eks. kostens rolle, creme, solcreme, deo, sminke, medicin, penicillin osv., samt andre faktorer i forhold til allergi overfor aluminium).

Ligeledes efterlyser vi alternativer til fremtidige vaccinationer hos børn med aluminiumsallergi. Der fremstilles eksempelvis ikke længere stivkrampevaccine uden aluminium. Vi er bekendt med, at der i Sverige findes vacciner med langt lavere indhold af aluminium, end der er i vaccinerne i Danmark. Vi efterlyser hjælp til f.eks. et samarbejde med Sverige, idet vi ser de svenske vacciner som et i hvert fald bedre alternativ til vores børn. 

Vi oplever, at forældre selv må bede om at få skaderne indberettet som en bivirkning. Vi mener, at dette bør ske automatisk af lægerne, når afklaring omkring bivirkningen har fundet sted. Ligeledes oplever vi, at der ikke informeres om, at skaden kan anmeldes til patientforsikringen for fastsættelse af méngrad og udbetaling af erstatning. Vi håber, at SSI vil arbejde for bedre indberetning af vaccineskader, samt at indberetningerne sammen med vores erfaringer vil blive brugt til fremtidig forbedring og minimering af skader.

Vi oplever sammenhænge i, hvordan børnene reagerer på aluminiumsallergien.
Mange forældre oplever, at børnene bliver hyppigt syge, ofte med feber, samtidig med reaktioner fra granulomerne. Endvidere oplever mange forældre reaktioner med udslæt og granulomer, der vokser og klør ved indtagelse af mad med højt aluminium indhold. Det vil sige, at bivirkningen kan være mere omfattende end blot kløende granulomer, der forsvinder med tiden.
Vi mener, at disse sammenhænge bør undersøges yderligere, og håber, at SSI vil arbejde med at kortlægge sammenhængen mellem bivirkningen og det fælles mønster omkring syge børn.

Vi oplever desværre, at vi som forældre bliver afvist ved gentagne henvendelser til jer, hvilket vi håber, vil ændre sig ved denne henvendelse. Vi håber og tror på, at SSI vil åbne op for dialog og rådgivning til os med hensyn til problemstillingen omkring børn med granulomer/aluminiumsallergi, herunder skaden på kort og lang sigt samt fremtidige forhold.

Underskriftsindsamlingen lukker d. 23. september 2013, hvorefter henvendelsen fremsendes til Statens Serum Institut.