Alle har ret til en indkomst

1. januar 2013 får den tidligere regering dagpengereform
fuld virkning. Dagpengeperioden er halveret fra 4 til 2 år, men
genoptjeningskravet er fordoblet fra 6 til 12 måneder.

A-kassernes Samvirke vurderer at 2-3000 personer hver måned
risikerer at miste deres dagpenge i foråret 2013.

Mange vil miste al indkomst: De kan ikke få kontanthjælp
fordi ægtefællen tjener for meget eller fordi de er husejere eller på anden
måde har opsparing.

Med min underskrift opfordrer jeg, som faglig aktiv
tillidsrepræsentant, Regeringen til hurtigt at tage konkrete initiativer der
forhindrer denne sociale deroute:

Genoptjeningsperioden skal forkortes, så man hurtigere kan
blive dagpengeberettiget igen.

Vi er midt i en krisetid hvor der ikke er nok jobåbninger. Der
skal sikres uddannelse og jobs til alle og  dagpenge perioden bør ligeledes forlænges.

Målet er enkelt: ingen skal miste forsørgelsen - den sociale tryghed skal sikres.

Regeringen skal have opbakning til at føre en social retfærdig politik
– det borgerlige alternativ har vi slet ikke råd til!
Derfor denne opfordring.