Afvejning af samfundsinteresser

Afvejning af samfundsinteresser

Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstaden

lerveje.jpgRørmosevej smurt ind i ler, er vejen mellem Annisse nord og Hillerødmotorvejens forlængelse.

Regionen er forpligtet til at foretage en grundig afvejning, af samfundsinteresser, og sikre sig at udnyttelsen af råstofforekomsterne sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning.

Regionen har som myndighed det primære formål, er at tjene borgernes interesser i regionen, da der  ikke er andre til at varetage netop den opgave.

Der lægges mest vægt på snævre erhvervsinteresser og miljøhensyn, mens sundhed, trivsel, trafiksikkerhed og langsigtede økonomiske påvirkninger af samfundet, stort set ignoreres.

Regionen konstatere blot: “Ud fra en overordnet samfundsmæssig betragtning, er råstofindvinding en af de forudsætninger for fortsat udvikling af hovedstadsområdet, som har en vis omkostning for snæver kreds af regionens borgere. Da der er tale om en snæver kreds af borgere i forhold til samfundet som helhed, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.”

Dette er useriøst, og udgør ikke en grundig afvejning af samfundshensyn.

Udlægning af graveområder i bynær landzone, nær boligområder, er næppe i samfundets, eller borgerne i regionens interesse. Alternativer som udvidet havnekapaciteten og opmagasinering, vurderes ikke.

Regionen har ikke sandsynliggjort, at råstofplanen lever op til §1 i råstofloven.

Se fuld tekst Her

Se de andre høringssvar Her

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Simon Riget tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...