Afskaf dimensioneringen af Geoscienceuddannelserne på AU

Med denne henvendelse vil vi advare om en forestående mangel på velkvalificerede geologer og geofysikere. Det er derfor nødvendigt, at dimensioneringen af geoscience-uddannelserne fjernes hurtigst muligt.  

Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet har igennem mange år produceret dimittender med en kandidatgrad i enten geologi eller geofysik. Hovedparten af instituttets kandidater har fundet arbejde indenfor myndighedsbetjening, undervisning eller i industrien (fx konsulentfirmaer og energiselskaber), hvor de typisk arbejder med råstofefterforskning, grundvand, miljøbeskyttelse eller klimatilpasning.  

Fremtiden kommer til at byde på store globale udfordringer i forbindelse med de igangværende klimaændringer og den grønne omstilling. På globalt niveau vil der således være stigende problemer med mangel på rent drikkevand og andre ressourcer samt et øget behov for klimatilpasning og udbredelse af grønne teknologier (fx vindmøller). Indfangning af CO2 og efterfølgende lagring i undergrunden er også en vigtig del af fremtidens grønne omstilling, hvis vi skal begrænse den globale opvarmning og dens forskellige følgevirkninger. Det vil kræve mange veluddannede kandidater med geofaglige kompetencer at løse disse store samfundsmæssige udfordringer og efterspørgslen på geoscience-kandidater vil derfor stige i fremtiden.  

Geoscience-uddannelserne ved AU har produceret kandidater med et bredt geofagligt fundament og en kvantitativ tilgang til at løse de problemer, de bliver præsenteret for. Instituttets kandidater har derfor været stærkt efterspurgte blandt en bred vifte af aftagere, heriblandt underskriverne af dette brev. De senere år er det dog blevet vanskeligere for aftagerne at rekruttere velegnede geoscience-medarbejdere, fordi uddannelserne simpelthen producerer for få kandidater ift. den stigende efterspørgsel.

Som potentielle aftagere af geoscience-kandidater fra AU ser vi således med stor bekymring på den tiltagende dimensionering af geoscience-uddannelserne, både hvad angår dimensioneringen af indtaget på bacheloruddannelsen, men i høj grad også dimensioneringen af de to kandidatuddannelser. Det er således vores grundlæggende bekymring, at vi om få år vil stå i en situation, hvor det ikke er muligt at ansætte medarbejdere med de nødvendige geofaglige kompetencer, hvilket vil udgøre et stort problem. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at dimensioneringen af geoscience-uddannelserne fjernes, sådan at vi ikke i den nærmeste fremtid kommer til at opleve en akut mangel på velkvalificerede geologer og geofysikere, sådan som det p.t. ses blandt faggrupper indenfor sundhedssektoren.

Jan Piotrowski, Institutleder
Institut for Geoscience
Aarhus Universitet


Kathrine Eg Lindgaard, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Kathrine Eg Lindgaard, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...