Åbent brev: Bedre kvalitet - tegnsprogstolkning til pressemøder

Kære Kurt Faber - chef for Center for Døve (CFD), CFD bestyrelse og Sussi Kongshøj - områdechef Tolkebooking - Cc. Lars Knudsen, Danske Døves Landsforbund 

Corona-pandemien har i høj grad påvirket muligheden for tilgængelighed i Danmark. Da Statsministeriet holdt sit mest alvorlige pressemøde hidtil i marts 2020, var der tegnsprogstolk med på skærmen for første gang nogensinde.

Som tegnsprogstalende påskønner vi indsatsen fra jer i Tolkebooking, at kunne stille et hold tegnsprogstolke op hver gang der er pressemøde, med kort varsel, er i sig selv en kraftpræstation.Dog ser vi -  efter knap et år, at tiden er rigtig til at gøre jer opmærksom på at kvaliteten af tegnsprogstolkningen ikke er optimal. 

Der er et stort ønske om at I fremadrettet benytter jer af tegnsprogstolke der behersker Dansk Tegnsprog på enten modersmålsniveau eller C2 (CEFR, som er den europæiske referenceramme for (fremmed)sprog), som Danske Døves Landsforbund i øvrigt har påpeget ultimo januar 2021.

Baggrunden for ønsket, er naturligt nok et ønske om at kunne opnå informationer på en måde der er inkluderende for målgruppen der har Dansk tegnsprog som modersmål. At det er gode og erfarne tegnsprogstolke der er sat på opgaven, er ikke alene nok. For at tolkningen skal have sin berettigelse, bør den appellere til den brede seergruppe, og det gør den, efter vores mening, ikke på nuværende tidspunkt.

I har modtaget bestillingen, og derfor bør det være Jeres ansvar at sikre at dette sker. Udfordringen i Danmark er pt. at der ikke forefindes et uvildigt organ der kan vurdere tegnsprogstolkenes niveau, indtil et organ bliver etableret opfordres CFD Tolkebooking til at følge de anbefalinger Danske Døves Landsforbund (DDL) udstikker. 

I og med at DDL er med til at udpege bestyrelsesmedlemmer i CFD, mener vi at DDL kan anses som en vigtig aktør i forbindelse med kvaliteten af bl.a. tegnsprogstolkning i forhold til samfundskritiske oplysninger.

 

Vi ser frem til positive tiltag/Vivien Batory og medunderskrivere     

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Vivien Batory tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...