Holbæk Kommune spænder ben, for spejdergruppes eksistens

Kontakt forfatteren af dette andragende

Lidt ændringer er der sket.

2014-08-19 21:32:25

Hvis man går ind på Holbæks Kommunes side, og under dags orden Onsdag D. 20/08, så er de lukkede punkter kommet frem... 

Også Punkt 127, omkring spejdergaarden :-)

Kan findes her: https://www.holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4644&agendaType=Dagsorden 


Daniel Lindegaard

Åben brev til Borgmester og Byråd

2014-08-18 14:00:06

Hej alle sammen.

I udarbejdelse mellem DUF - Annemette, Alexandre Spejder gruppe og Skjalm Hvide Division er dette åbne brev fremsendt til Borgmester og Byråd.

Og et stort tak til Annemette for hendes hjælp, en til nu :-)

From: Annemette Lomholt Gade, DUF
Date: 2014-08-18 14:38 GMT+02:00
Subject: Salg af Spejdergården på Rævebjerg - anmodning om udsættelse af sagen. 
To: [Fjernet af Daniel Lindegaard]

Kære Borgmester Søren Kjærsgaard og alle medlemmer af Holbæk Byråd.

 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er blevet kontaktet af vores medlemsorganisation, Det Danske Spejderkorps, angående en aktuel sag i Holbæk Kommune vedrørende spejdergruppen Alexandra Gruppe, der gennem 24 år har haft til huse på Spejdergården på Rævebjerg. DUF er service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer og har til formål at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.

 

På onsdag den 20. august 2014 skal I (tilsyneladende) behandle et lukket punkt på jeres dagsorden, som omhandler salget af Spejdergården på Rævebjerg. Det fremgår ikke af den offentlige dagsorden, at dette punkt skal behandles, men det er dog bekræftet af fuldmægtig Gitte Dolmer i kultur- og fritidssekretariatet, som på denne baggrund har oplyst jeres folkeoplysningsudvalg, at udvalget ikke kan drøfte sagen på deres møde i morgen, tirsdag den 19. august 2014 (DUF undrer sig over denne fremgangsmåde med henvisning til kommunestyrelseslovens bestemmelser om kommunale byrådsmøder. Den normale procedure for lukkede punkter er, at disse fremgår af den offentlige dagsorden, hvor det så herefter anføres, at punktet dog er lukket).

 

Det fremgår af sagens oplysninger i øvrigt, at I formentlig skal behandle en indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og/eller Center for ejendomme, som går ud på, at Spejdergården sælges til Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening (herefter kaldet Borgerforeningen), der den dag i dag også anvender udendørsarealerne på Rævebjerg til flere fælles arrangementer (marked, Sankt Hans, m.v.)

 

Alexandra Gruppe har tidligere været inddraget i Holbæk Kommunes behandling af sagen, idet kommunen - i første omgang - tilbud spejdergruppen, at denne kunne overtage Spejdergården. Da Borgerforeningen på et senere tidspunkt tilkendegav, at den ønskede at købe Spejdergården, satte Holbæk kommune spejdergruppen ud på et sidespor og det, som siden er foregået i kommunen, har Alexandra Gruppe haft meget svært ved at følge med i, ligesom gruppen ikke har modtaget yderligere information om processen. Alexandra Gruppe frygter nu, at den ikke bliver tilbudt at købe ejendommen og at deres brugsrettigheder ikke sikres, hvis Borgerforeningen overtager Spejdergården. Gruppen frygter, at dette vil true gruppens eksistens, da de frygter at blive presset ud af lokalerne.

 

DUF skal på vegne af det Danske Spejderkorps og Spejdergruppen Alexandra anmode Borgmesteren og Byrådet om, at I ikke godkender indstillingen på mødet den 20. august 2014. Det skyldes følgende forhold:

 

Det fremgår ikke af sagens akter, et ejendommen har været i offentlig udbud, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Det er DUF´s opfattelse, at ejendommen ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsbekendtgørelsens § 2, og Spejdergården kan derfor ikke sælges lovligt til borgerforeningen eller andre, uden at Holbæk Kommune har foretaget en offentlig udbudsrunde, herunder har fulgt den givne procedure herfor, som er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen.  

 

Holbæk Kommune kan knytte vilkår til et sådant udbud, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. DUF foreslår, at Alexandra Gruppes faktiske anvendelse af Spejdergården indskrives i sådanne vilkår for salg. DUF foreslår, at gruppen kontaktes, før kommunen evt. fastlægger disse vilkår, således at de kan udformes i et samarbejde mellem gruppen og kommunen. I øjeblikket anvender gruppen hele hovedhuset og den tilhørende bygning kaldet klanhuset, til deres spejdervirksomhed.  

 

Gruppens ledelse er pressede af sagen, og har brug for at blive hørt og anerkendt af Holbæk Kommune. Gruppen består i øjeblikket af 33 børn og 4 frivillige ledere. Gruppen har endvidere voksepotentiale, men har i øjeblikket indstillet hvervningen på grund af denne sag. Gruppens spejdere tæller flere socialt udsatte børn, som derved sikres en god og sund fritidsinteresse. Holbæk Kommune må naturligvis være interesseret i, at kommunens fritids- og kulturliv varetages bredt, og at alle kommunens foreninger støttes i deres daglige drift, således at foreningerne har mulighed for at udføre deres aktiviteter og foreningsliv i øvrigt.

 

Det er Alexandra Gruppes håb, at Byrådet inddrager følgende forhold, når sagen behandles på onsdag:

 

 • Spejdergruppen håber først og fremmest, at Holbæk Kommune ikke sælger ejendommen, men i stedet forlænger/udarbejder en ny lejekontrakt mellem kommunen og spejdergruppen.

 

 • Spejdergruppen håber dernæst, at Holbæk kommune bringer ejendommen til salg i offentlig udbud, og at kommunen herefter vælger at sælge Spejdergården til spejdergruppen, jf. udbudsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, da kommunen herved varetager en saglig, kommunal interesse i form af en styrkelse af kommunens spejderliv.

 

 • Som en sidste udvej håber gruppen, at deres fortsatte brug af Spejdergården sikres ved et salg til en anden aktør gennem skriftlige aftaler, der indgås i tæt samarbejde mellem kommunen, Alexandra Gruppe samt en evt. køber.

 

Såfremt Holbæk Kommunes eventuelle salg af Spejdergården medfører, at Alexandra Gruppe ikke længere kan anvende Spejdergården, og derfor er nødt til at finde andre lokaler, skal DUF henvise til kommunens anvisningspligt i folkeoplysningsloven. Holbæk Kommune skal derfor finde og anvise andre egnede lokaler i geografisk nærhed til Alexandra Gruppe, jf. folkeoplysningslovens kapitel 6.

 

Vi venter herefter spændte på nyheder fra Byrådets møde på onsdag. Al kommunikation bedes sendt til DUFs juridiske konsulent Annemette Lomholt Gade, divisionschef Daniel Lindgaard og gruppeformand Pia Nielsen.

 

Denne mail sendes cc. til Holbæk Kommunes folkeoplysningsudvalg, organisationskonsulent Kim Løwe (Det Danske Spejderkorps), Daniel Lindegaard (Divisionschef i Skjalm Hvide Division) og Pia Nielsen (formand for Alexandra Gruppe, Mørkøv)  

 

Med venlig hilsen

 

Annemette Lomholt Gade

Juridisk konsulent

 

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd 
Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Hjemmeside: www.duf.dk

 

Nyheder: www.duf.dk/nyhedsbrev


Daniel Lindegaard

Omskriver en linje i teksten, jeg, Daniel, har skrevet.

2014-08-15 16:37:56

Hej alle :-)

Denne linje:
Holbæk Kommune har ikke være til at komme i Dialog med, efter Borgerforeningen i Mørkøv har fået en fix ide, læs mere herom længere nede.

Efter en kommentar jeg har fået, har jeg indset af dette ikke er fair over for Borgetforeningen. De er ikke den enste part i dette og fortjener ikke sådan en untagelse.

Jeg omskriver her med denne del til:
Holbæk Kommune har ikke være til at komme i Dialog med, efter Kultur og Fritid gerne så, at Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening skulle overtage ejendommen.

Jeg undskylder ulejligheden og mit forkerte udvalg af ord og sætning.

Det skal siges nu, at der er kommet en dialog. Jeg har snakket med 2 fra byrådet og fået en konstroktiv dialog på hvad fores næste skridt kan være. Dette er nu noget der arbejdet på.

Til sidst ville jeg gerne sige 1000 tak på Alexandres gruppes vejne for alt denne støtte. Dette har virklig kommet omkring. TAK! :-)

Mvh
Alexandre gruppe og Skjalm Hvide Division


Daniel LindegaardDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.