Holbæk Kommune spænder ben, for spejdergruppes eksistens

Kære alle

 

Jeg hedder Daniel Lindegaard, og er Divisionschef hos Skjalm Hvide Division i Det Danske Spejderkorps, også kendt som DDS.
Jeg opretter denne underskriftsindsamling på vegne af Alexandre gruppe, som et råb om hjælp fra borger og spejder i Danmark.

 

Skjalm Hvide Division har 11 spejdergrupper, med mange frivillige spejderleder og over 600 spejder, der har det sjovt i naturen og med spejderlivet.

 

Alexandra Gruppe er en af dem, og høre til i Mørkøv. De er i fare for at lukke ned, grundet i politik af værste kaliber. Holbæk Kommune, ville have bestyrelses møde omkring gruppen og deres hytte Onsdag D. 20/08-2014. Disse underskrifter ville blive sendt til Holbæk Kummune dagen inden, altså D. 19/08 for at vise at der er opbakning til gruppen.

Det skulle efter sigende blive hold i det gamle rådhus i Holbæk.
Dette er dog ved lukkede døre. Grunder i en masse regler og love, som ikke jora folk helt kan følge med i.
Skriv gerne dit navn på, som en støtte, for at gruppen skal have lov til at beholde hytten, og gøre en masse børn glade.
Holbæk Kommune har ikke være til at komme i Dialog med, efter Kultur og Fritid gerne så, at Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening skulle overtage ejendommen.Ønsker kommunen at lukke spejderne i Mørkøv?

 

Kære Borgmester,  kære byråd.

I 24 år har Alexandra Gruppe, de blå spejdere i Mørkøv, haft til huse i Spejdergården på Rævebjerg. Frem til 31-12-2010 havde vi en lejeaftale indgået med Tornved Kommune. Efterfølgende arbejdede vi gennem flere år på at få fornyet denne aftale, men desværre uden at succes.

Situationen nu er, at Holbæk Kommune ønsker at afhænde ejendommen. I den forbindelse havde vi en fra starten konstruktiv dialog med Kultur og Fritid om muligheden af at spejdergruppen kunne overtage ejendommen.  Af uransagelige årsager ændredes dette pludseligt til, at Kultur og Fritid gerne så, at Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening skulle overtage ejendommen, men at spejderne skulle have adgang til at bruge nogle af lokalerne.

Fra Alexandra Gruppes side må vi kraftigt pointere, at hvis ejendommen overdrages til Borgerforeningen, ser vi det som en direkte trussel mod gruppens eksistens. Alexandra Gruppe er den eneste spejdergruppe i Mørkøv og den eneste spejdergruppe i oplandet til Kildebjerg og Knabstrup skoler. Det ville være uhyre trist for både de velfungerende unger vi har i gruppen, men ikke mindst for de mere socialt udsatte. Der er mange børn, som ikke fungerer særligt godt i idrætsforeninger og lignende, men som fungerer rigtigt godt i de rammer, som spejderbevægelsen kan tilbyde.

De primære grunde til, at vi anser det som en trussel mod gruppens eksistens, hvis Borgerforeningen overtager hytten er: Der er en fundamental forskel på indstillingen til, hvad en hytte/hus skal kunne og bruges til. For en flok spejdere er det vigtigste at hytten er brugbar, med  ly for regn og vind, varme om vinteren, køkken og badefaciliteter. Det er faktisk en fordel, at der ikke er så pænt, at vi er bange for at bruge den – vi arbejder med børn fra 5-6 års alderen, som måske ikke altid husker at tørre støvlerne af… Gennem de møder vi har haft med Borgerforeningen og Kultur og Fritid, har vi fået den opfattelse, at Borgerforeningen har en noget andet holdning.

Vi har brug for pladsen i hytten. I øjeblikket anvendes hele hytten til spejderaktiviteter og opbevaring af materialer og de fleste af udhusene ligeledes. Det eneste der ikke er i brug pt er loftsetagen samt et udhus (sidstnævnte med hul i taget).

Den tredje og vigtigste grund er samarbejdsklimaet. Det er vores vurdering, at vi vil få meget vanskeligt ved at få etableret et ligeværdigt samarbejde med Borgerforeningen. Der har gennem de seneste år været talrige episoder, der desværre bekræfter os i dette.

Fra Alexandra Gruppe skal derfor lyde en opfordring til Byrådet om at overdrage Spejdergården til spejderne. Vi er i den heldige situation, at vi har både økonomiske og frivillige ressourcer til at drifte og vedligeholde Spejdergården. Hvis Byrådet ønsker at udstikke dispensationer til Borgerforeningen, således at de kan bygge en maskinhal på Rævebjerg, så må det kunne lade sig gøre uden at spejdernes hytte skal ofres. Set fra spejdernes side er der ikke noget problem i, at Borgerforeningen bygger på Rævebjerg – men vi er absolut uforstående overfor, at det skal ske på bekostning af vores lokaler.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelse og spejderledere i Alexandra Gruppe, Mørkøv