Støt Hjalti i kampen for retfærdighed

Kontakt forfatteren af dette andragende

Støt Hjalti i kampen - opdatering

2023-05-14 05:19:53

Tak alle sammen for støtten.

Her er en opdatering:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK (der ligger under Undvervisningsministeriet og er den myndighed der føre tilsyn med gymnasier)
Har i fredags bestluttet at skolen skal lade Hjalti fortsætte i 1.g.
Nu køre klagen sideløbende og om igen, men selv styrelsen har en forventning om, at afgørelsen fra skolen er forkert.

Det hjælper at kæmpe imod uretfærdighed.

Udsnit af afgørelsen:
"På det foreliggende grundlag – herunder de kritikpunkter over for institutionens sagsbehandling, som klager har fremsat, institutionens ufyldestgørende udtalelse og hensynet til det fremskredne tidspunkt for bortvisningen af eleven ift. undervisning og prøver – bestemmer styrelsen, at klagen af 2. maj 2023 får opsættende virkning, jf. § 13, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, hvoraf det fremgår, at styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, vil kunne træffe beslutning om, at en klage får opsættende virkning."

Tusind tak for jeres støtte - den betyder uendeligt meget.

Hilsen
Cecilla - Hjalti's mor


Cecilla N. HeinesenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...