Fællesskriv Guldborgsund Kommune

Kontakt forfatteren af dette andragende

Sagsbehandling på området for udsatte børn & unge - Mulig tilsynssag i Guldborgsund Kommune

2023-03-24 12:49:31

Guldborgsund Kommune mener, at de nu følger lovgivningen i deres børnesager på området for udsatte børn & unge, samt at alle modtager en empatisk og professionel sagsbehandling.

Byrådet, med undtagelse af 3 partier, svarer tilbage, under byrådsmødet d. 23. marts. 2023, at alt er i den skønneste orden og med det godkendte høringssvar til Ankestyrelsen, at tilsynssagen forsvinder.

Medlemmer af Fællesskriv - Guldborgsund Kommune opfordrer alle, der deltog i underskriftindsamlingen om, at indsende sagsakter/dokumentation fra 2023 direkte til Ankestyrelsen, hvis du er uenig med kommunen.

Du skal sende det direkte til:

ast@ast.dk

sikkermail@ast.dk

Att.: J.nr. 23-4744 Linda Søndergård Christensen  

 

Ankestyrelsen påpeger, i deres høring om mulig tilsynssag, bl.a. følgende forhold fra Task Force analyserapporten der beskriver:

·   Udfordringer med at sikre inddragelse af barnet eller den unge i forbindelse med underretninger

·   Manglende overholdelse af de lovbestemte tidsfrister, herunder fristen på 4 måneder for en børnefaglig undersøgelse

·   Manglede faglige vurderinger

·   Manglende systematik og reel inddragelse af forældrenes perspektiver

·   Mangelfuld inddragelse af barnets øvrig netværk

·   Manglende udarbejdelser af handleplaner, før der træffes afgørelser

·   Målene i handleplanerne er ikke korrekte og målbare og kan derfor ikke anvendes som et styringsredskab til at følge op på indsatsen      

 

Fællesskriv - Guldborgsund Kommune


Fællesskriv Guldborgsund Kommune

Fællesskriv Guldborgsund

2023-01-18 11:40:23

Kære alle medunderskriver. 

Tusind tak for din opbakning til vores fælles sag. 

Tusind tak til jer 17 medunderskriver, der mødte op til afleveringen af Fællesskriv Guldborgsund.

Selvom det var en flad omgang, er vi sikre på at det gjorde indtryk!

De forventede at 2 sure forældre mødte op, vi var 19!

Et stærkt budskab, og havde de lagt mødet, når folk havde fri.... Så havde der ikke været siddepladser nok💪

Du har med din underskrift og støtte til fællesskriv initiativet udrettet følgende:

- aflivet påstanden om at vi bare er enkelt sager - vi er så alligevel  66 enkelt sager.... Som oplever nøjagtigt det samme. 

- fået sat fokus på, at der er store problemer med fagligheden i børn og ungeforvaltningen, som politikerne aldrig hører om som andet end enkelt sager. 

- givet de børn og unge som det hele drejer sig om en stemme, som er blevet hørt. 

- fået politikerne fra  socialudvalget, og direktionen - Søren Bonde, Allan Ruders og Bodil Pedersen til at lytte, og love at de vil rette op. 

- været med til at give løsningsforslag om, hvordan de kan rette op, så vi kan mærke det ude i familierne. 

Vi i initiativgruppen er også bare er helt almindelige forældre, med nøjagtig samme oplevelser af mangelfuld sagsbehandling som jer, og vi kan ikke love at politikerne og direktionen faktisk også retter op på tingene. 

Men vi kan i fællesskab holde øje med dem, og rykke sammen i bussen.

Sammen står vi stærkere. Sammen kan vi blive hørt, og skabe opmærksomhed på problemerne. 

Har du tid og mulighed, så kom til arrangementet som initiativgruppen  Forældreforum  d. 31/1 kl. 19-20.30 i Guldborgsund frivilligcenter. 

Britta Lange socialudvalgsformand kommer, hun vil give en tilbagemelding på dialogmødet som kommunen afholdte sommer 2022. Der er afsat mere tid, så mon ikke det er muligt at tage bladet fra munden? 

Du kan tilmelde dig via Facebook "forældreforum - børn med særlige behov" 

Eller direkte til Christina på tlf. 5056512

Tak for kampen❤️💪

Kærlige hilsner Gitte Haulrich Clausen og Kaja Kamper Johansen 

 

 


Fællesskriv Guldborgsund Kommune

Fællesskriv Guldborgsund møde med Britta Lange

2023-01-03 17:57:54

Hej underskriver. 

Vi er nået Hele vejen igennem til forvaltningen. 

Den 18/1kl. 8.45-9.15 er alle jer inviteret til at deltage i mødet med socialudvalg formand og næstformand. Vi afleverer underskriftsindsamlingen, sammen med et løsnings katalog til hvad man kan forbedre i måden man sagsbehandler på.

Hvis du ønsker at deltage så send mig besked på 25378676 senest d. 15/1. Så sørger vi for der er en stol til dig.

 

Og kender du nogen som endnu ikke har underskrevnt, så prik dem på skulderen... Det kunne være fedt at vi kunne vise at vi er 55 enkeltsager, der oplever samme udfordringer..... 💪😉

Vh Gitte og Kaja 


Fællesskriv Guldborgsund KommuneDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.