Fællesskriv Guldborgsund Kommune

Vi har i initiativgruppen Fællesskriv Guldborgsund, lavet en underskriftindsamling for at tydeliggøre over for sagsbehandlere, lederere, direktører, byråd og borgermester, hvilke kritisable forhold vi oplever i vores børns sager i Børne og Familie Forvaltningen.

Der tegner sig et mønster at ligheder i sagsbehandlingen af vores vidt forskellige børnesager i Børne og Familie Forvaltningen.

Med dette fællesskriv ønsker vi at gøre de ansvarlige politikere, byrådsmedlemmer, Forvaltning bekendt med at vi ikke er enkelt sager

Med din underskrift er du med til at gøre det synligt, at vi er mange i Guldborgsund Kommune, som kan genkende følgende kritisable forhold ved den sagsbehandling vores børn modtager.

Medunderskriverne oplever:

-       oplyste sagsbehandlingsfrist er overskredet.

-       modtager ingen skriftlig afgørelse.

-       modtager ingen klagevejledning

-       du bliver ikke kontaktet af forvaltning inden for 10 dage trods henvendelser med            efterladt besked.

-       ingen rådgivning eller vejledning om hvad du skal gøre i den situation barnet er i. 

-       ingen oplyst tidshorisont for hvornår du kan forvente afgørelse på en ansøgning              der har overskredet sagsbehandlingstiden

-       ingen oplysning om du kan medbringe en bisidder  

-       ingen begrundelse for overskridelse af sagsbehandlingstid

-       sagsbehandler møder ikke op til netværksmøde

-       dine kommentarer til referat af møde vedlægges ikke referatet.  

-       intet referat af møder

-       Ved afgørelsessager indhentes ikke nye oplysninger til sagen

-       du gør opmærksom på fejl i referat, journalnotaterne men de bliver ikke rettet.   -       sagsbehandler aflyser ikke og fremmøder ikke til eget indkaldt møde.

-       Indkaldelse til møde med 1 dags varsel  

 

Alle medunderskrivere kan genkende ovenstående sagsbehandling i deres barns sag i Børn og Familie forvaltningen.

Det er på ingen måde fyldest gørende for hvilke kritisable forhold der er, men det er de ligheder vi alle sammen oplever i sagsbehandlingen.


Fællesskriv Guldborgsund Kommune    Kontakt forfatteren af dette andragende