Bevar Odsherreds Kattegatkyst! 

Kontakt forfatteren af dette andragende

Klintebjerg havvindmøllepark er død!

2023-06-07 14:13:32
Til alle jer der har skrevet under på underskriftsindsamlingen imod Andels plan om Klintebjerg havvindmøllepark:

 

Endelig en god nyhed🤗

 

Klintebjerg havvindmøllepark er død sammen med mange andre kystnære havvindmølleparker, ansøgt gennem åben-dør-ordningen, med regeringsaftale fra i dag:


 

"Aftalepartierne noterer sig, at regeringen er ved at afklare de nærmere rammer omkring åben dør-ordningen, og at der ikke udlægges nye arealer til berostillede kommercielle åben dørprojekter. For tre af de berostillede åben dør-ansøgninger er arealet allerede udlagt til VE i den gældende havplan. Dette gælder Vikinge Banke, Kadet Banke og Paludan Flak, hvor der er ansøgt om åben-dør-projekter for ca. 2,4 GW. Aftalekredsen noterer sig endvidere, at der evt. vil opstå behov for yderligere udpegning af konkrete områder til vedvarende energi som følge af en evt. ny markedsdrevet ordning for VE på havet. I den forbindelse vil hensynet til øvrige arealinteresser, herunder forsvarets aktiviteter og vigtige fiskeområder, skulle afvejes."

 

Tak for jeres underskrift og med ønsket om en god sommer til alle!


Rita Lützhøft Andersen, Klint bakker grundejerforening

Seneste nyt

2022-11-25 21:29:15

Mens vi venter på at Energistyrelsen træffer afgørelse om Klintebjerg Havvindmøllepark, kan jeg oplyse, at den seneste indhentede aktindsigt fra Energistyrelsen viser, at:

Andel fortsat kæmper for at komme i dialog med Forsvaret om alternative muligheder for placering, efter alt at dømme i den østlige udkant af Forsvarets øvelsesområde, samt at

Forsvaret fastholder deres afvisning af projektet, begrundet i at det ikke er muligt at placere faste installationer som vindmøller i et for Forsvaret meget afgørende øvelses- og skydeområde.

Der ser muligvis ud til at blive et møde mellem de tre parter den 9/12, forudsat at der er dannet regering på det tidspunkt. Hvis ikke, udskydes mødet til efter regeringsdannelsen. 

Hvis det skulle ende med, at Andel får tilladelse til at gå videre med en forundersøgelse, så planlægger vi at  danne en forening, der kan fortsætte kampen mod en kystnær placering af havmølleparken. 

Ps. hvis du endnu ikke er medlem af Facebook gruppen "Bevar Odsherreds Kattegatkyst", der er den primære kanal til formidling og deling af nyt om projektet, så kan du tilmelde dig via dette link: 

https://www.facebook.com/groups/454687226724292/?ref=share

Mange hilsner

Rita Lützhøft Andersen 

 


Rita Lützhøft Andersen, Klint bakker grundejerforeningDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...