Haslev: Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev. Prioritering af natur, Nordvendte ramper, økonomi og borgere

Kontakt forfatteren af dette andragende

Valget i faxe

2021-12-02 12:44:22

Hej alle 

Tak for jeres støtte inod østlig omfartsvej i Haslev.

Vi fik afleveret ca 3300 underskrifter til borgmester Ole Vive i september 2021.

Mnen vi lader underskrift indsamling stå åben så i kan få flere til at give deres underskrift på at de er modstander af omfartsvejen. 

Med venlig hilsen

 

Borgergruppen 

 


Borgergruppen

Natur i området, hvor eventuel østlig omfartsvej skal ligge

2021-08-25 15:07:45

Vi kan med glæde meddele, at der nu er dokumenteret der lever og yngler flagermus,  og springfrøer I området. 

Begge arter er fredet iht. EU direktiv bilag 4, hvilket betyder deres levesteder ikke må ødelægges. 

Ligeså er der registreret orkidéer,  som ligeså er fredet.

Nattergalen yngler i området og er en rødlistet art, hvilket ligeledes betyder den levesteder ikke må ødelægges. 

Det er derfor med undren, at Faxe Kommune endnu ikke stopper projektet, da der nu er dokumenteret beskyttet natur?

Der er også økonomien at tage hensyn til. Der mangler penge i Kommune kassen, som skal finansieres af os skatteydere.  Dvs pengene til en evt vej skal finansieres ved lånoptagelse. 

Så få nu gang at få budskabet ud til alle i kender så flere sætter deres underskrift. 

 

Med venlig hilsen

 

Borgergruppen 

 


Borgergruppen

Faxe kommune økonomi

2021-07-27 21:01:55

Føljeton fortsætter.

Kommunen mangler 60 millioner i budgettet samt har et efterslæb på ca 40 millioner. 

Så alt i alt har Faxe Kommune en mango på ca 100 millioner. 

Er det ikke dejligt, at vi skal betale for dette.

Og hvorfor er der så underskud...

Jo.. da budgettet blev vedtaget sad vores alle sammens borgmester som fungerende kommunal direktør og var derfor hovedansvarlig for budgettet.

For at det ikke skal være løgn kan Faxe Kommune blive kendt skyldig i en retssag anlagt af virksomheden Nymølle om rettigheder til at udvinde råstoffer ved Bjerrede.

Byråd nedstemte Nymølles  ret til at udvinde grus ved Bjerrede, trods natur undersøgelse viste det godt kunne lade sig gøre uden naturen blev berørt eller belastet. 

Det viste sig at DF og Venstre mener, at her skal naturen bevares. 

Det kan komme til at koste skatteyderne yderligere ca 40 millioner 

Men samme partier mener, at den østlige omfartsvej  skal udføres gennem et naturområde med fredede arter...... Og det gør ikke noget der bruges minimum 50 millioner på dette projekt trods ovennævnte manglende beløb.

Øv øv øv Faxe Kommune.  Drop nu den vej og gå helhjertet ind for ramperne ved Ulse.

Ramperne kan udføres max 25 millioner med en egen finansiering på 12 til 13 millioner. 

Naturen vil med rampeløsningen ikke lide overlast. 

Kære underskrivere, få delt budskabet og få flere til at underskrive 

God sommer

 Med venlig hilsen 

Borgergruppen 

 


Borgergruppen

Opfølgning

2021-07-15 13:59:27

Hej alle underskrivere 

Dejligt at se 1380 har underskrevet. 

Men der skal flere til.

Vi vil gerne at i deler underskrift indsamlingen med alle i kender på Facebook, eller Twitter.

Bedste hilsener 

 

Borgergruppen 


Borgergruppen

Omfartsvej Øst om Haslev: Faxe Kommunes økonomi, Natur og miljø

2021-06-28 10:32:46
Kære alle Borgere

 

Det er ikke mindre end dybt pinligt, at vi nu læser at Faxe kommune er den kommune i landet, der bruger flest pesticider til ukrudtsbekæmpelse.

 

Andre kommuner damper og brænder udkrudt

 

undskyld men...

 

Det er ganske uforståeligt. Regeringen udmelder, at Danmarks politik er, at der ikke skal sprøjtes med pesticider, grundet vores grundvand ikke kan holdes rent.

 

Faxe Kommunes forvaltning og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at der vil være mere slid på veje, det vil koste flere penge, og fordi der skal køres mere vil der også være større CO2 udslip.

 

Større gang sludder skal man lede længe efter. Andre kommuner kan godt brænde og dampe ukrudt og har ikke problemer med at prioritere det rene drikkevand. Men ikke Faxe... Nej. Forvaltning og DF melder direkte ud, at vi ved ikke hvordan andre kommuner gør det!!!!!

 

Kunne man måske spørge de andre kommuner. som kan finde ud af det og udveksle erfaringer...????

 

Hvordan hænger dette så sammen med omfartsvejen øst om Haslev.?

 

Jo... Der er ikke råd til at dampe og brænde ukrudt for at beskytte det rene drikkevand... Men en omfartsvej til 50 millioner minimum skal vi have.

 

Underligt nok vil man fra DF forvalte 50 millioner minimum på en unødig omfartsvej, men man kan ikke finde resourcer til at sikre det rene drikkevand.

 

Nu må det være nok!!

 

Andre kommuner vil gerne, men i Faxe skal vi forurene og ødelægge natur, miljø fordi man skal have en omfartsvej gennemført . Mangen til undskyldning for at svine naturen til skal man lede længe efter

 

Det leder yderligere tanken hen på, at den omtalte omfartvej skal lægges i et område, der er klasificeret som beskyttet og ydermere er klacificeret som et område med drikkevandsinteresser.

 

Og sådan kan vi blive ved. Skal de kommende generationer ikke have rent drikkevand. Nej ikke hvis det står til det nuværende flertal i Faxe Byråd. Så skal der laves omfartsveje. Drikkevand og biodiversitet må lade livet aht. politiske interesser for et spinkelt flertal i Faxe Kommune.

 

Med venlig hilsen

 

Borgergruppen

Borgergruppen

Omfartsvej Øst om Haslev: Faxe Kommunes økonomi, Natur og miljø

2021-06-24 09:00:06

Kære Borger

I den seneste tid er der udmeldt fra Faxe Kommunes Byråd, at der pt. er rod i økonomien. Der mangler, ifølge de artikler, som er publiseret, ca. 60 millioner kroner i kassen.

Det er rystende læsning, at der ikke er mere styr på det.

Trods underskuddet, med et snævert flertal i byrådet i ryggen, arbejdes der stadighed videre på at få gennemført en omfartsvej øst om Haslev, som vil koste borgerne minimum 50 millioner kroner.

Dette forhold giver ikke mening.

Omfartsvejen skal gå igennem et naturområde, som har udviklet sig selv gennem mange år og er derfor et landskab med kæmpe biodiversitet og overodentlig skønhed. Området er leve og ynglested for flere fredede dyre og plante arter.

Måske skulle Faxe Kommune overveje sin handling, specielt når der udmeldes offentligt, at Kommunen ønsker at være den mest biodiversitete kommune i landet???

Området er karakteriseret ved at bestå af dels overdrev, søer og skov, hvorfor dette bidrager  til reduktion af CO2. Men ved at anlægge en vej gennem sådanne områder bidrager vejen automatisk til en forøgelse af CO2. 

Derfor opfordres kommunen til at stoppe projektet. Vejen hænger ikke sammen med økonomien, naturen og miljøet.

Det er bemærkelsesværdigt at nævne, at Kommunens egen vejingeniør har meddelt, at det nuværende vejnet i Haslev, sagtens kan klare den nuværende og fremtidige trafikbelastning, hvilket igen taler for at droppe vejen og arbejde målrettet på de nordvente ramper, som har en meget mindre indvirkning på økonomi, natur og miljø. Ramperne vil, hvis der en dag er et behov, kunne aflaste alle trafikale forhold

Gudskelov er byrådet splittet i denne sag og tak for det. For der er tid nok til at Faxe Kommune arbejder på at få ramper ved Ulse på plads og dermed bevare Haslevs sidste smukke natur øst for Haslev.

 

med venlig hilsen

 

Borgergruppen

 


Borgergruppen

Ny artikel i Faxe/Haslev posten og faxenyt.dk

2021-06-23 14:22:51

Kære borger i Faxe Kommune og Danmark 

Der er dags dato sat endnu en artikel i ovennævnte aviser

I kan hjælpe yderligere ved at lade budskabet gå videre til dem I kender, som også værner om vores natur.

Haslevs oprindelige natur er under pres, grundet der ødelægges mere end nødvendigt er. I kan derfor gøre en forskel ved at afgive jeres underskrift og brede budskabet ud til flere.

Vi må alle huske, at jo mere natur der ødelægges jo mindre er der til næste generation. Den samvittighed bør vi alle tænke på.

Området der påtænkes ødelagt, er et område Faxe Kommune selv har udnævnt som værende beskyttet, hvilket ikke stemmer overens med, at Faxe Kommune påtænker at anlægge en omfartsvej.

Så lad os samme hjælpe naturen, så vi med god samvittighed kan holde den næste generation i hånden. 

 

Med venlig hilsen 

Borgergruppen 

 

 

 


Borgergruppen

Supplerende oplysninger

2021-06-09 06:00:17

Kære alle

Tak for alle de dejlige underskrifter.  Det varmer meget, at så mange støtter denne gode sag.

Vi kan med glæde meddele, at der i området er fundet flagermus og springfrøer, som begge er dyrearter, der er beskyttet af europæisk lovgivning og kræver ekstraordinær beskyttelse.

Rent praktisk skal vi også oplyse, at når I underskriver kan der kun tilknyttes en underskrift per mailadresse.  Så er I flere I samme husstand skal I bruge hver jeres mailadresse. 

Ligeledes skal I huske at bekræfte jeres mailadresse på den mail i modtager lige efter I har underskrevet. 

Tak for jeres støtte og vi håber på, at endnu flere vil underskrive 

Med venlig hilsen 

 

Borgergruppen 


BorgergruppenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.