Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriftsindsamling afsluttet

2021-11-01 18:15:07

Kære medunderskriver af kampagnen "Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen"!

Underskriftsindsamlingen er nu afsluttet. Vi fik i alt indsamlet 52.796 underskrifter - heraf 30.355 digitale og 22.441 på fysiske papirlister.

Det er et resultat, som vi er yderst tilfredse med - ja, mere end det: Vi er ganske overvældede over denne enorme opbakning fra borgere både i og uden for Københavns Kommune.

Underskriftsindsamlingen bliver afleveret til overborgmester Lars Weiss

  • tirsdag, den 2. november klokken 15:30.

Desuden vil samtlige medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation få tilsendt et brev med orientering om kampagnen.

Vi vil hermed gøre klart for de københavnske politikere, hvor mange borgere der støtter ønsket om, at følgende spørgsmål sættes til vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune: Skal der bygges på Amager Fælled og Stejlepladsen? 

Mange tak for din opbakning!


Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening København

Demonstration 16. maj

2021-04-24 08:37:26

Kære underskriver af kampagnen for en vejledende folkeafstemning om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Søndag 16. maj afholder vi en stor fælles demonstration og optog for dansk natur i København. Se vedhæftede billede.
 
Er du frisk på at hjælpe med at dele løbesedler og plakater ud, kan du kontakte tovholder Gitte Hesselmann pr. sms 24 47 77 21 eller e-mail: gittehesselmann@yahoo.dk.
 
Plakater og løbesedler kan desuden afhentes  i dagtimerne hos:
  • "Smyks" på Isafjordsgade 3, Islands Brygge.
 
Vel mødt!
 
Med venlig hilsen
 
Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Fiskerhavnens Venner 
 
Demo_16._maj_1.png

Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening København

Demonstration den 11. marts

2021-03-08 07:21:25

Hej!

Tak, fordi du ville støtte kravet om en folkeafstemning i Københavns kommune om byggeplanerne for Amager Fælled og Stejlpepladsen.

 

Den seneste uges tid er det set en voldsom aktivitet fra bygherrens side på Amager Fælled: Man er gået i gang med at byggemodne Lærkesletten - selv om klageperioden for lokalplan og VVM-undersøgelse endnu ikke er slut, og selv om bygherren endnu ikke har fået de dispensationer, der kræves af hensyn til den internationalt beskyttelsede paddeart Stor vandsalamander.

Bygherren har bl. a. hyret folk, der går rundt med trænede jagthunde for at skræmme yngleklare lærker væk, og der køres med tunge entreprenørmaskiner i området, hvorved mange salamandre i vinterdvale risikerer at blive mast ihjel.

Derfor afholder vi denne demonstration på torsdag. Vel mødt!

Med venlig hilsen

Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening København

158971889_1984378055035362_7293926686910004232_o2.png


Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening KøbenhavnDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...