Bevar tilgængelige ridestier i Marbæk Plantage

Kontakt forfatteren af dette andragende

Alternativer til Esbjerg Kommunes plejeplan - vi har brug for jeres feedback!

2021-01-13 20:01:17

Kære alle underskrivere!

Først og fremmest en kæmpestor tak for at I har været med til at vise Esbjerg Kommune, at brugerne ønsker, at Marbæk og Sjelborg Plantage fortsat skal have plads til, at ryttere og områdes mange andre brugere kan bevæge sig på tværs af området uden at skulle vove sig ind i en indhegning med vilde kreaturer.

Denne underskriftsindsamling og alle jeres underskrifter har været med til at få Esbjerg Kommunes øjne op for, at brugerne ikke bakker op om den plejeplan, de fremlagde i efteråret 2020. Marbæk skal blive ved med at være et tilgængeligt frilufts-fristed for alle. Jeres underskrifter har været med til at understøtte, at en lille arbejdsgruppe af ”Marbæk ryttere” nu er i dialog med kommunen om, hvordan en alternativ plejeplan for området omkring Sjelborg Hede kunne se ud, som stadig giver plads til at ride og færdes over og langs heden uden at skulle ind til vilde kreaturer.

For at arbejdsgruppen får bredest muligt input til, hvilke løsninger der er generel opbakning til, har gruppen lagt en række alternative udkast op på den Facebook-side, der er samlingspunkt for denne sag. Vi håber, at I vil tage jer tid til at overveje de forskellige alternativer og stemme på de forslag, som I vurderer kunne være realistiske – simpelthen ved at like billederne.

https://www.facebook.com/groups/bevartilgaengeligeridestierimarbaek/permalink/212708850471936/

 

Tak for jeres støtte til denne sag – vi kæmper for, at Marbæk fortsat kan være et område, hvor benyttelse og beskyttelse kan gå hånd i hånd!


Esbjerg og Omegns RideklubDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...