Bevar tilgængelige ridestier i Marbæk Plantage

Denne underskriftsindsamling har til formål at vise Esbjerg Kommune, at der ikke er opbakning til den opfattende plejeplan, som kommunen planlægger for Marbæk Plantage, da den kraftigt vil reducere mulighederne for, at ryttere kan færdes ad de eksisterende ridestier i plantagen.

 

Plejeplanen omfatter, at et større areal af Marbæk Plantage skal indhegnes til kreaturer, der skal gå og græsse “vildt”, hvor besøgende i skoven så fortsat kan tilgå området igennem et mindre antal porte. Denne indhegning vil omkredse mange af de ridestier, der løber i Marbæk Plantage, særligt dem der giver mulighed for at komme til stranden via nedgangen ved Gulebjerg samt videre ud i den nordlige del af Marbæk.

For de fleste ryttere vil det ikke være en mulighed at ride igennem en kreaturindhegning, da risikoen for at hesten bliver bange og refuserer og/eller flygter er for stor, hvilket medfører stor risiko for både hest og rytter. Marbæk Plantage udgør en unik mulighed for, at ryttere kan opleve både skov, hede og strand via det eksisterende ridestisystem. Mulighederne for at ride i skoven benyttes af i stor grad af områdets rideskoler til at lære børn om at færdes i naturen til hest, og det er med til at skabe unikke muligheder for fritids- og naturoplevelser for tilflyttere til Esbjerg.

 

Det ønskes, at de mange ridestier i plantagen bevares frit tilgængelige for ryttere. Esbjerg Kommune beskriver selv Marbæk Plantage som ”…et unikt rekreativt naturrum i Esbjerg Kommune for styrkelse af borgernes fysiske og mentale sundhed”. og ligeledes: ”(…) en helt særlig ramme for et godt friluftsliv. Borgernes forskellige behov for aktivitet skal favnes, så benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd”. (Citater fra Plan For Marbækområdet – Vision 2020 https://www.esbjerg.dk/.../Plan_for_Marb%C3%A6komr%C3...). Og denne vision ønskes også opretholdt i fremtiden.


Esbjerg og Omegns Rideklub    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Esbjerg og Omegns Rideklub tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...