Nej til boliger på Nordmolen i Hundested

Kontakt forfatteren af dette andragende

Det Miljø & Radikale Parti – søger dig som kandidat eller stiller til kommunalvalget i Halsnæs.

2021-09-16 06:56:26

Hvis du vælger at stille op som kandidat eller vælger at give din støtte som stiller til DMRP. Giver du din støtteerklæring som stiller for partiet, får DMRP muligheden for at fremlægge de tanker og ideer som vi tror vil skabe et bedre Danmark for befolkningen. Du er naturligvis meget velkommen til at stemme på os, hvis du mener at det vil være godt for borgerne i Halsnæs. Er du ikke overbevist som stiller, kan du naturligvis vælge at stemme på et andet parti. Det eneste vi ønsker er at kunne ytre os til kommunalvalget. Vælger du at stille op for DMRP, så gælder der lidt andre krav – Du skal nemlig være enig med de værdier som er kernen i DMRP. Værdierne er f.eks. at der skal være minimumsnormeringer – Vuggestue: en voksen pr. tre børn, Børnehave: En voksen pr. seks børn, SFO/Fritidshjem: En voksen pr. ni børn, Skoleklasser med højest 20 børn, eller 16 pr. klasse når der er inklusionsbørn, eller bedre og minimum en lærer. Disse normeringer må naturligvis ikke overskrides på noget tidspunkt. Der skal være tidssvarende idrætsfaciliteter i kommunen, og gode forhold for vores idrætsforeninger, uanset om du dyrker en stor eller lille sportsgren. At fremtidige idrætsanlæg lægges tæt på offentlig transport, så at alle i kommunen kan have gavn af disse tilbud, så børn, unge, voksne og ældre kan komme sikkert og trygt til deres aktiviteter.    Det skal være godt at være i Halsnæs, så vores fælles frirum, strande, skove offentlige områder, og områder skal beskyttes, så vores borgere og deres børn kan nyde godt af disse muligheder fremover. Vores erhverv skal støttes, så vi kan få langt flere arbejdspladser i Halsnæs. Vi ønsker et positivt miljø for erhvervslivet i Halsnæs uden forskelsbehandling. For hver eneste arbejdsplads vi kan flytte til Halsnæs er der en pendler som sparer 2-4 timers transport dagligt, hvilke må siges at være en stor ting for familielivet, fritiden og ikke mindst miljøet. Der skal også være plads til natur, og borgere i Halsnæs. Dette betyder også at vi skal varetage naturen og nybyggerier på en ordentlig og fremtidssikker måde. Nybyggeri skal være grønt, energivenligt og skabe mere natur og åbne rum for borgerne. DMRP har et 2:1 princip, hvilket betyder at man kan ophæve en fredning, såfremt borgerne ønsker det, og der til gengæld fredes et areal som er dobbelt så stort. Hvis du vil være kandidat eller stiller for Det Miljø & Radikale Parti. Så kontakt os på 93898589, eller på facebook. Så svare jeg hurtigst muligt på evt. spørgsmål. Skriv meget gerne Kandidat eller Stiller først, så jeg ikke får overset nogle, og dernæst adresse & tlf. nummer, så jeg kan tage ud/kontakt til evt. kandidater og stillere i Halsnæs efterfølgende. De bedste hilsner Timo Jattu.


Timo Jattu

Nordmolen i Hundested - Endelig godt nyt!

2020-08-18 18:53:59

En stor tak til jer alle! Nordmolen ser ud til at være fri for boliger fremover.

https://sn.dk/Halsnaes/Nordmolen-bliver-koebt-tilbage-Nu-skal-der-vaere-Arktisk-Center/artikel/1347029

 

 


Timo Jattu

Nordmolen i Hundested: Høringssvar mm.

2020-08-16 21:46:52

Her er punkter i denne besked - borgermøde 20 august, og et skriv om høringsvar lavet af Leif Normann Jeppesen.

Borgermøde:

Meld dig til borgermødet på torsdag, hvis du ikke allerede har gjort det. Det sker ved at sende en mail til: pilw@halsnaes.dk. Du skriver ”borgermøde Nordmolen” i emnelinjen og skriver så, hvor mange du tilmelder jer, din adresse og hvilket af de to møder, du helst vil deltage i. Sidste frist for tilmelding er 17. august 2020, så der skal handles idag.

Vdr. Hørringsvar:

Herefter er oplæget fra Leif Normann Jeppesen, og jeg vil opfordre alle til at skrive et høringssvar til kommunen hurtigst muligt. Jeg skriver et!

Kære medborgere, der er imod boligbyggeri på Nordhavnen i Hundested.

Send et høringssvar til kommunen – Her er et forslag:

 

Byrådet har nu med stort flertal vedtaget at sende havnens boligønsker i offentlig høring. Boligbyggeriet er dog ikke endeligt godkendt, før byrådet efter høringsfristen den 18. september 2020 kl. 12:00 endeligt har godkendt lokalplanen og ændringerne i kommuneplanen. Derfor har du stadig mulighed for at påvirke byrådets endelige beslutning. Det kan ske ved allerede nu at sende et høringssvar til kommunen, hvor du gør indsigelse mod den foreslåede lokalplan, fx således, men suppler også gerne egne begrundelser og kommentarer:

 

Høringssvar til Forslag til lokalplan 08.22 for Nordmolen

Jeg ønsker ikke boliger på Nordhavnen, men byggeri og anlæg til offentlige formål (museum, sportsaktiviteter, offentlige anlæg, legepladser mv.) Begrundelse: Med den unikke placering ved Rørvig-færgen og lokalbanestationen, nærheden til byen og ”kulturkajen” med spisesteder mv. og udsigten til både badestranden Trekanten, skansen, Rørvig og byen, bør området forbeholdes offentlig anvendelse – som kommuneplanen hele tiden også har givet mulighed for. Det foreslåede boligbyggeri vil – som set i de fleste andre boligbyggerier i havne – blive isolerede områder kun for beboerne, undtagen molekajen og nordmolen. Forsøg på at skabe publikumsrelaterede erhverv i byggeriet vil fjerne fokus fra forretningerne i Nørregade – men vil formentlig heller ikke kunne løbe rundt – hvem har lyst til at besøge spredte, tilfældige forretninger, cafeer mv. i et tæt og forholdsvis højt boligbyggeri – og hvilke forretninger vil få råd til at drive forretning der? Jeg opfordrer derfor byrådet til at stemme nej til forslaget, så området fortsat må anvendes til havneformål, og derefter indgå i forhandling med ejeren om at lave en lokalplan, der udlægger området til offentlige formål – som den nuværende kommuneplan også giver mulighed for. Dette bør ske samtidig med den byudvikling for Hundested, der er aftalt i budgettet for 2020.

Med venlig hilsen

Fornavn og efternavn:

Adresse:

Evt. mail og telefon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Hvordan gør jeg? Benyt allerede nu kommunens høringsformular her, og kopier ovenstående til: https://halsnaes.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/indsend-hoeringssvar?hearingID=87 eller send høringssvaret på en mail til: mail@halsnaes.dk Hvis du vælger at sende brev, er adressen: Halsnæs kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk   Bemærk: Dit svar offentliggøres. Når høringer skal behandles politisk vil dit navn, adresse, postnummer, by, høringssvar og eventuelle bilag blive offentliggjort.  

Argumenterne for boligbyggeriet har været: Hundested Havn I/S ejer grunden – derfor må den bestemme hvad der skal bygges – men det er forkert. Det er kommunen (byrådet), der alene bestemmer, hvad der må bygges.

Havnen har hele tiden haft lov til at bygge boliger – det står i masterplanen og i kommuneplanen. Ja, men hverken masterplan eller kommuneplan giver ret til at bygge boliger – det gør kun den lokalplan, der nu er til høring. Havnen har i dag kun ret til at bruge arealet til havneformål.

Da havnen for ca. 4 år siden købte kommunens del af arealet, var det med en forventning om, at kommunen ville give tilladelse til boligbyggeri på området. Derfor må byrådet nu acceptere havnens forslag til boligbyggeri. Kommentar hertil: Det daværende flertal i byrådet solgte arealet uden forudgående høring som et lukket punkt i byrådsmødet og med spinkelt flertal. Der blev indføjet en tilbagekøbsklausul, som kommunen dog efterfølgende har påstået, at den ikke kunne bruge alligevel! Nogle mener, at protesterne mod boligbyggeriet skulle have været fremført før – nu er byggeriet besluttet. Protester har ikke manglet – flere underskriftindsamlinger mod højhuse og boliger er afleveret til kommunen. Hvis havnen alligevel ikke får lov at bygge boliger, og forudsætningerne for købet derfor er bristet, må den jo sælge grunden tilbage til kommunen.

Hvad der er godt for havnen er også godt for byen! Kommentar: Havnen er et privatejet interessentskab, der har som formål at tjene penge til ejerne. Alene disse byggeplaner viser, at havnens økonomiske interesser overstiger hensynet til borgerne. Den eneste grund til at lave byggeriet så højt og massivt er, at det giver en større fortjeneste. Jamen, interessentskabets overskud bliver ikke udbetalt til interessenterne, men brugt til havneformål. Jamen, så offentliggør regnskaberne og lad borgerne/kommunen få medindflydelse i, hvad overskuddene bruges til – så havde vi måske undgået dette projekt! Hvis du ønsker at vide mere, så skriv en mail til: byogland.halsnaes@gmail.com Leif Normann Jeppesen.

 

 


Timo Jattu

Nej til boliger på Nordmolen, og COVID19.

2020-04-30 05:33:22

Vi var på vej ud og samle undeskrifter, men COVID19, har sat en effektiv stopper for dette. Jeg har selvopfordret til at vi i øjeblikket ikke går ud fysisk og samler underskrifter, da dit og din familiens helbred er vigtigere. Der er så vidt jeg kan se indsamlet lidt over 1000 underskrifter, men vi har brug for flere - Vi har brug for din hjælp, til at få udbredt informationen omkring boligprojektet på Nordmolen i Hundested, således at flere kan tage et velbegrundet valg om at skrive under eller at lade være. 

På forhånd tak, og jeg beklager at lægge beslag på lidt af din tid..

mvh.

Timo Jattu

----------------------------

Lidt info omkring projektet følger denne tekst, og et link til underskrifts indsamlingen.

Hvorfor sige nej til et boligprojekt på nordmolen på Hundested havn? Boligprojekter har efterladt mennesketomme havnefronter, overalt i Danmark, og udlandet, det ønsker vi ikke. Boligerne kan benyttes som sommerhuse af den første ejer, eller udlejes, jævnfør lovgivningen. Der er ingen bopælspligt før ejeren har flyttet sin adresse til Nordmolen, og derfor kan samtlige boliger stå tomme år efter år.

De meget benyttede parkeringsmuligheder på Nordmolen fjernes, og der er ikke engang nok p-pladser i boligprojektet til evt. beboere. Hertil kommer behovet for de pladser der jævnfør Hundested Havn I/S, skal bruges af evt. erhverv på Nordmolen. Du kan derfor ikke køre ned på Nordmolen og parkere, der er simpelthen ikke plads til dig, eller mange andre besøgende til Nordmolen eller den meget brugte badestrand Trekanten. Selv de parkeringspladser som findes ved, selv p-pladsen ved amtsvejen, bliver der lagt beslag på jævnfør henvisningen i boligprojektet.

De skygger som boligprojektet danner har jeg beregnet, og de viser voldsomme skygger på trekanten, året rundt. Det stemmer også med kommunens beskæftigelse af at der vil være skygger op området Nord, Nordøst og Nordvest for boligprojektet, alligevel siger Hundested havn I/S, at det ikke vil påvirke trekanten/området.

Områderne mellem bygningerne er tænkt som privat område, det fortalte arkitekten, under havnens infomøde, hvilket er i stærk kontrast til Havnens udmelding om offentlig adgang. Hvor lang tid går der før vi ser ”privat område” skiltningen som så mange andre steder? Boligerne bliver mindst 12,8 meter høje, ikke de 12 meter som Hundested Havn I/S gentagende gange nævner, når de ”glemmer” at de hæver jordniveauet med 80 centimeter (kote 2.8). Der bliver formodentlig vil bygget med kote 3.0, men så vil Hundested Havn I/S skære 20 cm af projektet, kan vi tro på det? Er det i virkeligheden 13 meter eller mere?

Den grønne hal er 8,5 meter høj, og ikke 10 meter høj, som Hundested Havn I/S fastslog under havnens infomøde, hvilket jeg efterfølgende er blevet bekendt med er blevet fastslået i 2008. Det er en forskel på 1,5 meter, hvordan kan man glemme det? 4,3 meter er højdeforskellen, eller rettere over 50% højere end den grønne hal på Nordmolen. Det er et voldsomt og ødelæggende projekt for Hundested of Halsnæs.  Det er absolut ikke tale om et par bygninger, lidt højere end hallen, som Hundested Havn I/S fremstiller projektet.

Her er linket til underskriftsindsamlingen:

https://www.skrivunder.net/nej_til_boliger_pa_nordmolen_i_hundested


Timo JattuDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.