Beskyt vores rekreative områder omkring Nivå Havn og strand. Nedsæt fartgrænsen til 50 km/t mellem Lave skov og Vibevej - deadline 31.8.2023

Kontakt forfatteren af dette andragende

Anmodning om nedsættelse af farten til 50 km/t ved Nivå Havn - Indsendt

2023-09-07 15:30:28

Til Byrådet,

Vi ansøger om at få sænket hastigheden til 50 km/t ved Nivå Havn på 850 meter af Strandvejen fra Lave Skov til Vibevej. Dette vil blandt meget andet medføre øget trafiksikkerhed, mindre støj og større tryghed for vores lokalsamfund.

Det kræver blot to nye byskilte og vil kun medføre en marginal nedsættelse af transporttiden for den gennemgående trafik (mindre end 13 sek.). Trafikken til og fra Nivå vil kun opleve en lille forsinkelse (mindre end 3 sek.).

Vi har indsamlet 205 underskrifter* fra over 180 ejendomme, primært fra Nivå og nærliggende områder. Dette inkluderer primært:

· Lave skov Grundejerforening

· Grundejerforeningen Sølystparken

· Grundejerforeningen Skovparken

· Sølyst Strandpark (cirkelhuset m.v.)

· Pingvinerne (vinterbaderne)

· Facebook gruppen ”Nivå Borger”

Indsamlingen blev gennemført i feriemånederne juli og august og har været diskuteret i Nivå Borger, hvor den ikke mødte nævneværdig modstand. Det har ikke været muligt at indsamle underskrifter hos hovedparten af brugere af havnen herunder alle klubberne under Nivå Bådelaug eller via facebook gruppen ”borgerne i Fredensborg kommune”. Underskriftsindsamlingen har derfor kun nået et fåtal af havn og strands brugere, foreningsmedlemmer og bådejere.

Årsagen til at vi har gentaget denne underskriftsindsamling, er, at en løsning er muliggjort ifølge Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser af Marts 2022, forudsat at vejstrækningen ligger i bymæssig bebyggelse, hvilket en politisk afgørelse kan sikre.

 Vi håber, at I vil implementere dette.

 På vegne af initiativtagerne

Venlig hilsen

 Karsten Bech Nielsen

__________________________________________

 

*) Systemet kan ikke håndtere flere underskrivere med samme mailadresse, hvilket har begrænset antallet af underskrivere.

For detaljerede oplysninger, se den vedlagte pdf: Beskrivelse af og argumentation for underskriftsindsamling med kortudsnit og liste over underskrivere. Bemærk, at flere underskrivere har frabedt sig, at deres identitet offentliggøres, men linket til underskriftsindsamlingen kan frit distribueres: https://www.skrivunder.net/nedsat_farten_til_50_kmt_ved_niva_havn


Karsten Bech Nielsen

En reprise af underskriftsindsamlingen 2019 - Måske kan du supplere og distribuere. Al hjælp er velkommen.

2023-07-06 18:59:44

Hej Igen

Siden denne underskriftsindsamling blev gennemført for ca. 4 år siden, er reglerne ændret, så byrådet har flere muligheder for at påvirke politiets krav til fartgrænser. Jeg forsøger derfor endnu en runde med håbet om at fartnedsættelsen lykkes denne gang.

Derfor har jeg i dag udsendt nedenstående i disse grupper.

 • Nivå borger
 • Nivå netværk
 • Borgerne i fredensborg kommune
 • Humlebæk information

Måske kan du supplere og distribuere. Al hjælp er velkommen.

På forhånd tak

Venlig hilsen

KarstenDin støtte er værdifuld 🙂

https://www.skrivunder.net
/nedsat_farten_til_50_kmt_ved_niva_havn


Dette er en reprise af underskriftsindsamlingen 2019, da kommunens rådemuligheder er ændret jfr. bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser  af  marts 2022


Karsten Bech Nielsen

Så fandt vi en støjmåling & måske kender du flere, der vil underskrive?

2019-05-28 20:49:14

Selv om underskriftsindsamlingen er indsendt til kommunen, er den stadig åben, hvis du kender nogen, som gerne vil støtte op om dette vigtige initiativ. Flere underskrifter øger chancen for at der sker noget.

Der arbejdes på at få behandlet ansøgningen i juni som tidligere lovet af kommunen. Desværre er den p.t. plansat til august, med udsigt til at vi ikke får glæde af en forventelig forbedring denne sommer.

Bemærk, at der nu er bilagt en støjoversigt, desværre fra en anden del af strandvejen, hvor man kun må køre 50 km/t. Vores støj er meget værre. Her er et link til miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man behandler de helbredsmæssige konsekvenser af den voldsomme overskridelse af den anbefalede støjgrænse; https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/

Vh. Karsten


Karsten Bech Nielsen

Anmodning om nedsættelse af farten til 50 km/t ved Nivå Havn - brev til kommunen

2019-05-08 20:38:35

Brev_til_kommunen.JPG


Karsten Bech NielsenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...