Politianmeldelse af Søren Espersen, for brud på Genevekonvention.

Kontakt forfatteren af dette andragende

Anmeldelse af Søren Espersen

2015-11-23 13:29:00

Har dd fået besked fra Sydsjællands og Lolland/Falsters politi angående politianmeldelsen.

De har behandlet sagen og vurderet at den skulle videresendes til Københavns politi, Advokaturen for personfarlig kriminalitet.

Dette er sket dd.

Hilsen

Jens


Jens Andersen

Politianmeldelse

2015-11-18 15:18:33

Kan lige oplyse, at advokat Poul Fenger har oplyst mig, at afviser politiet anmeldelsen, vil der blive rejst en civilsag mod Søren Espersen.


Jens Andersen

Politianmeldeelse

2015-11-18 13:26:52

Så er politianmeldelsen afsendt.

Jeg kan ligeledes oplyse at vi nu repræsenteres af Advokat Poul Fenger

Sydsjælland og Lolland - Falsters politi.

...

 

Ang. Politianmeldelse af Søren Espersen, Dansk Folkeparti, grundet udtalelser, som efter vores mening, er i strid med Genevekommisionens protokol 1 og 2, samt Straffelovens § 266 B

 

Begrundelse:

 

Den 15. november 2015, udtalte Søren Espersen til TV 2.

Den amerikansk-ledet koalition mod Islamisk Stat bliver nu nødt til at tage fløjlshandskerne af og bombe civile mål, også hvis der her findes børn og kvinder.

 

På dette spørgsmål fra TV2, svarer Søren Espersen:

Hører jeg dig så sige, at vi skal til at bombe, hvor der er kvinder og børn?

 

- Ja, selvfølgelig. Det bliver vi nødt til, når det er der, IS-krigerne er. De kvinder er i øvrigt også i høj grad en del af systemet. Vi kan ikke længere have en situation, hvor IS fuldstændig frit færdes der, velvidende at de aldrig vil blive bombet. Vi er nødt til at udvide krigen til en reel krig, ellers vil vi tabe, siger Søren Espersen.

 

Jeg vedhæfter Søren Espersens udtalelse til TV

 

http://politik.tv2.dk/2015-11-15-df-om-krigen-mod-is-vi-bli…

 

Vi, 12433 medunderskrivere, mener dette er et klart brud på Genevekonventionens protokol 1 og 2, som omhandler civile. Ligeledes på Straffelovens § 266B, som omhandler


Straffeloven §266b - racismeparagraffen
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 

Søren Espersen, har på et senere tidspunkt udtalt, at hans udtalelse var misforstået. Dette mener vi ikke kan være tilfældet. Der foreligger stadig offentlig dokumentation på, hvad Søren Espersen udtalte til TV2.

 

Det skærpende i Søren Espersens udtalelser er, efter vores mening, at Søren Espersen er folkevalgt. Sidder i Folketinget og er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

 

Vi mener helt klart, at opfordringer til mord på civile, her under kvinder og børn, er en strafbar handling. Derfor vores politianmeldelse.

 

På vegne af 12433 medunderskrivere.

 

Kontaktperson:
Jens Andersen


Jens Andersen

Underskriftindsamling

2015-11-18 09:16:49

Vi stopper nu underskriftindsamlingen og sender en politianmeldelse til Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Det er i den politikreds jeg bor.

Anmeldelsen kommer til at indholde brud på Genevekonventionen protokol 1 og protokol 2. Ligeledes for brud på Straffelovens § 266.

Jeg vedhæfter samtlige underskrifter til anmeldelsen.

Tusinde tak fordi du ville være en del af det her.

Mange hilsener

Jens


Jens Andersen

Afslutning på underskriftsindsamlingen

2015-11-16 12:39:24

Da der er overvældende mange, som har skrevet under, har vi besluttet, allerede at stoppe underskriftsindsamlingen, onsdag den 18. november 2015 kl 10:00

Politianmeldelsen vil blive indgivet onsdag.


Jens AndersenSpred ordet og del denne underskriftsindsamling!

Fortæl så mange folk som muligt om denne underskriftsindsamling. Jo flere folk der underskriver denne underskriftsindsamling, desto mere opmærksomhed vil den få fra medierne og beslutningstagerne.Betalt Annoncering

Sponsorer reklameplads for denne underskriftsindsamling for at få den vist i bunden af siden. Vi har tusindvis af besøgende hver dag, så dette er en meget effektiv og billig måde til at skabe mere opmærksomhed om din indsamling.

Facebook