Spild af lægelige ressourcer i en corona tid

Åbent brev til Sundhedsministeren, Udlændinge- og integrationsministeren samt regionsdirektørerne om 

Spild af lægelige ressourcer i en corona tid

 

Vi er en gruppe udenlandske læger, som bor her i Danmark og har ventet længe på at få vores lægeuddannelse godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Vi skriver til jer efter, at vi har set jeres positive respons på vores kollegers tidligere opråb omkring de manglende pladser til mundtlig fagprøver samt kursus i dansk sundhedslovgivning, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Der er dog desværre stadigvæk mange flaskehalse i processen, og det tager i  modsætning til i mange andre naboland lang tid at få autorisation som læge i Danmark, op til flere år.

1- Ansøgning om godkendelse af uddannelse:Lige nu er der i Danmark mange udenlandske læger, der sidder hjemme og venter på at få deres uddannelse godkendt. De kan ikke bidrage med deres uddannelse og erfaring, selvom vores sundhedssystem mere end nogensinde før har brug for flere hænder grundet den nuværende pandemi, og på trods af at 140,000 danskere ifg. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er uden fast læge. 

Antallet af ansøgninger for læger uden for EU om at få autorisation og dermed ret til at virke som læge i Danmark er steget voldsomt fra 2016 til 2019 med henholdsvis 130 og 478 (Sundhedsstyrelsen opgørelse pr 7. november 2019), og ligeledes er tiden for sagsbehandling også steget markant, så meget at STPS lige nu behandler ansøgninger fra nov. 2018, og de oplyser at der står op til 1000 ansøgninger på ventelist. 

De fleste af dem, der har ansøgt om at få godkendt deres papirer, bor uden for Danmark, fordi man først kan få opholdstilladelse her i Danmark efter godkendelse af ens uddannelsespapirer. Selvom der venter op til 1000 ansøgere på godkendelse af deres lægeuddannelse hos STPS, er der faktisk en begrænset del af dem, der reelt vælger at komme til Danmark efter godkendelse.

Til gengæld er vi, der skriver dette brev, en gruppe læger, som er kommet hertil med vores ægtefælle eller er gift til danskere.Alle af os har været i Danmark mindste i 2 år, hvor vi har lært dansk på et højt niveau, arbejdet som frivillige, og har skabt et netværk af venner for at integrere i det nye samfund. Vi vil gerne være en positiv del af det danske samfund ved at fortsætte vores autorisation og arbejde som læger.

Nu er vi fanget i systemet og siddet derhjemme i lang tid og ventet på et svar fra STPS(de fleste af os har ventet mere end 18 måneder, og nogle endda i 23 måneder).

Situationen er meget frustrerende, fordi vi føler os arbejdsparate og vil meget gerne bidrage til samfundet hurtigst muligt, men vi kan ikke på grund af den langvarige sagsbehandling. Vi er meget presset både økonomisk fordi vi ikke arbejder, og psykisk fordi vi frygter at den lange ventetid går ud over vores faglighed.

Derfor mener vi, at det vil være rimeligt og fornuftigt at man laver en prioritering af dem, der allerede bor i landet, eller til dem, der har bestået sprog eksamen. Så de får deres medicinske uddannelsespapirer behandlet hurtigere.

2- De faglige prøver:Den anden flaskehals er de faglige prøver, og navnligt den mundtlige eksamen, hvor der er et begrænset antal pladser. Det er heldigvis blevet løst med udvidelse af pladserne til den sidste eksamen. Vi håber at dette også sker til de næste eksamener, så der heller ikke bliver lang ventetid til de næste faglige prøver.

3- Evalueringsansættelse:Denne ansættelse svarer til Klinisk Basisuddannelse (KBU), som alle nyuddannede danske læger får tildelt automatisk. Selvom evalueringsansættelse ligner en KBU stilling, er der nogle væsentlige forskel: For det første skal udenlandske læger selv finde begge dele af de evalueringsansættelse, og det skal gøres indenfor en bestemt tidsramme. For det andet betales lønnen for en KBU stilling til yngre danske læger af regionerne, hvorimod det er afdelingerne selv, der skal finde finansiering, hvis de ønsker at ansætte udenlandske læger i evalueringsansættelse, hvilket kan afholde mange afdelinger (og hospitaler) fra at ansætte udenlandske læger. 

Endelig er der ikke mulighed for at disse læger kan få oplyst hvilke afdelinger der mangler læger på et særligt tidspunkt, hvorved de ellers kunne søge en evalueringsansættelse i de pågældende afdelinger.

Derfor bør der være bedre koordination mellem sygehuse, kommuner og regioner. Der skal være oplysninger om, hvor der er lægemangel i de forskellige afdelinger i landet. Det er til gavn for både læge manglende områder og udenlandske læger. 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Reem alrubaie tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...