1. Års Geologi separat indsamling

Hej medstuderende!
Som vi har skrevet ud tidligere, er der en underskriftsindsamling sat i gang af Geofagrådet vedrørende feltkurser og mangel på kommunikation under corona.For at støtte denne sag laver vi nu en specifik underskriftsindsamling for vores årgang, hvor fokuset specifikt er på de feltkurser (Danmark og Nordatlantens geologiske udvikling), som vi skulle have været på til August.Underskriftsindsamlingen læner sig op af den vi lavede tidligere, hvor vi efterspørger mere kommunikation mellem SCIENCE og de studerende, mere information fra SCIENCEs side forklaring for deres retningslinjer (f.eks. hvorfor der ikke må overnattes) og mere inddragelse af de studerende.
I er mere end velkommen til at tilknytte en kommentar til jeres underskrift, hvis i har yderligere at tilføje :)

Jeres underskrifter og kommentarer vil hjælpe os med at markere og understrege problematikken ved deres retningslinjer, ud fra en specifik case, og jo flere af jer på årgangen der underskriver, jo bedre er vi stillet. Derudover kommer den i kølvandet på, at vi endnu ikke har hørt noget fra SCIENCE, ift. vores tidligere indsamling og at vi STADIG mangler en forklaring på hvilke grundlag deres retningslinjer er taget ud fra.

Mvh
Geofagrådet

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Ask Hammer tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook