Vi ønsker Lovgivning for brug af internettet.

På nuværende tidspunkt er de gældende lovgivninger meget elastiske når man færdes på internettet, og mange gange konflikter den ene lovgivning med den anden.

Ved at lave en direkte lovgivning , der relatere sig til den ønskede opførsel man ønsker for brugen af offentlige medier og ens formål med brugen af internettet, vil man kunne "spare" mange ressourcer samt sagsbehandlings/udredninger tider , såfremt at man ved overtrædelse/krænkelser således kan dels lave "en småsag" så der kommer øjne på forseelserne , ved den direkte relaterede lovgivning vi forhåbentlig får.......

(og ved at få en afklaring via et domssystem, så er der ikke udhængning o.a. til stor gene såfremt man er uskyldig....)

Hvor går grænsen for offentlig mobbning/chikane f.eks, når man jo på den anden side har sin ytringsfrihed ?

Og skal det være "legalt samt lovligt" at udgive sig med/som "alias" hvor profilen ikke stemmer overens med det menneske der sidder bag ?

Er det hensigtsmæssigt at en vildt fremmed henvender sig til mindreårige, eller bør man indføre regler/lovgivning for den vej at hurtigt at kunne beskytte Børn & Unge ?

Ja, som det er i dag, så er internettet jo langt fra sikkert at færdes på...

Kunne det ikke forbedres en del, når & hvis man lavede lovgivning for brugen ? ligesom vi har en færselslov for hvor stærkt vi må køre på vejene , og hvis man ikke kender færsels/trafik reglerne , ja, så er der jo direkte bødeforlæg m.v.

 

Så skriv endelig under, så der kan komme lovgivning på området.