Vågn op LO

Til LO`S TOP LEDELSE:

Vi troede at LO kæmpede for medlemmernes interesser.

Men jeres støtte til S-SF-R regeringens skattereform er fuldstændig imod LO-medlemmernes interesser og fagbevægelsens grundlag. Det vil bidrage til at øge uligheden i befolkningen.

Det kan ikke være rigtigt at LO ledelsen støtter kraftige skattelettelser til de højest lønnede. Vi har allerede betalt en dyr pris i form af nedskæringer, fjernelse af efterlønnen, forringede dagpenge ved arbejdsløshed, og nu senest også forringede vilkår for fleksjobbere og førtidspensionister.

Vi kræver at fagbevægelsen kæmper for mere lighed og et socialt anstændigt Danmark.

At det er OS I hjælper og ikke modparten.

Initiativtager til denne underskriftindsamling: