Underskriftindsamling imod grusgrav i Vridsløsemagle

KORT_EDIT11.jpg

Region Hovedstaden vil vedtage et graveområde, så der senere kan gives gravetilladelse til en grusgrav i Vridsløsemagle.

Hvis du også er modstander af denne grusgrav så underskriv her på denne side. (HUSK alle hustandens underskrifter tæller!)

(HUSK AT TJEKKE EMAIL OG BEKRÆFT DIN UNDERSKRIFT - tjek din spam-mappe/folder hvis du ikke umiddelbart modtager en e-mail)

 

Kommunen er imod, men regionen afviser alle klager og fastholder området - derfor er beslutningen udelukkende op til regionspolitikerne. Vridsløsemagle Bylaug har fået fortræde umiddelbart inden beslutningen den 30 maj - her vil underskrifterne blive taget med og præsenteret for regionspolitikerne. Underskriften er dermed sidste mulighed for at give sin mening til kende.

En grusgrav i området vil få fatale konsekvenser. Fx:

  • Det foreslåede graveområde indeholder store mængder flyvesand (kaldet silt, der er som fint støv). I forbindelse med gravearbejdet og transporterne må det forventes, at flyvesandet vil blive spredt i en afstand på flere kilometer fra graveområdet. Dette til stor gene for områdets landmænd, haveejere, Kroppedal museum og børnehaven Stjernehøj.
  • Graveområdet ligger oven på Snubbekors Vandværks boringer, som årligt leverer 1,2 mio. m3 vand og forsyner mere end 20.000  borgere i Høje-Taastrup Kommune med rent vand. Region H vil tilmed tillade gravning under grundvandsspejlet.
  • Der vil dagligt komme til at køre rigtig mange store lastvogne til/fra grusgraven.
  • I forbindelse med gravearbejdet og transporterne må det forventes, at området udsættes for støj, sandfygning og rystelser
  • Området ved Vridsløsemagle er et kulturhistorisk område, som risikerer at blive ødelagt. Kroppedal Museum ligger 350 m fra graveområdet.
  • Den smukke natur ødelægges.

Hjælp os i kampen og giv os din underskrift.

Med venlig hilsen

Naboer til det foreslåede graveområde

Like og følg os på https://www.facebook.com/stopgrusgraven

Vridsløsemagle bylaugs høringssvar, samt geologisk notat og HTK forsyningens høringssvar kan hentes her (linket indeholder også de vigtigste videnskabelige artikler omkring støv): https://drive.google.com/open?id=0B7xHl6CRpO9uaVMxQ2lWWDNRVHc

HUSK alle hustandens underskrifter tæller!

(HUSK AT TJEKKE EMAIL OG BEKRÆFT DIN UNDERSKRIFT - tjek evt din spam-mappe/folder hvis du ikke umiddelbart modtager en e-mail)

 

****** UPDATE (30/5/17) ******

 

http://sn.dk/Taastrup/Borgerne-vandt-Ingen-grusgrav-i-Vridsloesemagle/artikel/659131

og 

http://taastrup.nu/drikkevandet-reddet-grusgraven-er-lagt-i-graven/263/

 

Mange tak for de mange underskrifter! de gør indtryk!


Nej til grusgrav i Vridsløsemagle    Kontakt forfatteren af dette andragende


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. Tjek din indbakke (og spam-mappe).
Facebook