Underskriftindsamlig til støtte for Julius.

Julius' sag har brug for befolkningens støtte og opmærksomhed.

Derfor foranstalter jeg denne underskriftindsamling, for at hjælpe ham tilbage til det opholdssted han, mod sin vilje, blev fjernet fra i december 2014.

"Støtter Julius" er den officellle støttegruppe, hvor Julius historie er beskrevet.

 https://www.facebook.com/groups/1613760605552042/

 

Julius' historie kap 5. "Målet helliger ALLE midler, - lovbrud blåstemplet"

Af Majken Matras den 15. august 2015 kl. 08:16

13/8 oprandt mødet i B&U Køge.  

Både min og Julius' advokat( Ghiladi og Hedegaard) var optaget af retsmøder, så vi blev den dag repræsenteret af Thorbjørn Thomsen og Bitten Kjærsgaard.

Julius deltog pga efterlysningen af ham ikke i mødet. Han havde været i telefonisk kontakt med Hedegaard, hvor han havde fået sagt, hvad han mener.  

Der var en kort præsentation af de 5 medlemmer omkring bordet, områdeleder Tine Lundgreen Køge Familiecenter, en ukendt sagsbehandler fra Familiecenteret, Thorbjørn, Bitten, §54 Lene Marcussen og jeg.  

Mødet varede 5 kvarter (75 min)  

Bitten fremsagde en lang række spørgsmål til mig om det snart 9 måneder lange forløb, Julius har været trukket igennem.   Påpegede og fremlagde de akter som manglede i bilagene til indstillingen, fremlagde dokumentation for min samarbejdsvilje, som i indstillingen blev meget kraftigt kritiseret.   Bitten belyste og dokumenterede den positive udvikling Julius havde de knap 2 år, han boede på Vitus, inden han i december 2014 blev "tvangsfjernet" derfra.

Fremlade notater fra psykiatrien. Fremlagde Børne-og unge Psykiatriens vurdering og ikke mindst deres anbefalinger ift Julius behandling, rammer mm. Kritiserede forvaltningens åbenlyse omsorgssvigt, ved ikke at ville samarbejde med opholdsstedet, ved at lade Julius hjemsende, ved ikke at ville yde nogen form for støtte til ham overhovedet.  

Det blev tydeliggjort, at hverken Julius eller jeg på noget tidspunkt har modarbejdet forvaltningen, - tvært imod.  

Jeg formåede at svare roligt og velovervejet på de mange spørgsmål fra Bitten.  

Thorbjør fremlagde tillige Julius synspunkter, bilag fra Julius som, trods indleveringen til Familiecenteret den 29/7, var udeladt af indstillingens bilag.    Desuden fremlagde og dokumenterede Thorbjørn med stor tydelighed og sikkerhed de mange lovovertrædelser, der har været i denne sag:

Servicelovens § 58, § 69, § 59, § 140.  

 

Forvaltningsloven §19-21  

Grundlovens §71  

Mødet slutter med advokaternes afsluttende bemærkninger, og vi bliver vist ind i et venteværelse.  

Jeg når at spørge, hvor længe udvalgene normalt voterer, og spørger advokaterne om det er almindeligt, at udvalgsmedlemmerne virker så uinteresserede i en sag som de gjorde i dag. (Der blev rettet neglebånd, tegnet sidevis af kruseduller, rettet på smykker, kigget ud ad vinduerne osv) Ikke engang mine 28 teenageelever udviser så stor en ligegyldighed, når der bliver talt til dem!  

Så bliver der banket på døren, - efter blot 4 min.  

Vi træder ind i mødelokalet igen, da områdeleder og sagsbehandler lader vil at være gået, afventer vi at udvalgsformanden får dem hentet tilbage.

Dommeren afsiger udvalgets afgørelse:  

- Vi fastholder at Julius skal være anbragt udenfor hjemmet til det fyldte 18. år (29. november 2016) uden  mulighed genbehandling. 

Vi påpeger overfor forvaltningen, at de mange fejl er uacceptable. (Fy...)

- Vi henstiller til, at du (mig) og Julius udviser langt større samarbejdsvilje ift forvaltningen. (Køge Familiecenter)  

Vi forlader bygningen, - rystet over den oplevelse vi havde haft.

Lovovertrædelserne er blevet accepteret, påpeget jo, men de medførte ingen konsekvenser for forvaltningen.   

Jeg er som menneske dybt indigneret over at retssikkerheden i Danmark, med dagens møde og afgørelse, officielt er ophævet.

Jeg tænker på de mange mennesker, som for evig og altid vil være prisgivet i et samfund som vores, hvor man helt uden konsekvenser kan forvalte menneskers liv, som man lyster......  

Jeg kan se på min telefon, at der har været to opkald fra hemmeligt nr, og jeg ved, det er Julius, som har forsøgt at kontakte mig.

Da jeg er på vej hjem i bilen, ringer han for tredje gang. Jeg fortæller ham, om dagens møde, advoketernes meget flotte arbejde, men må desværre også give ham den besked, at B&U trods alle fejl og lovbrud, blot blåstemplede forvaltningens indstilling.  

"Det betyder, Julius, at du fortsat er tvangsanbragt, og at Familiecenteret plan om at tvangsanbringe dig på en sikret institution, stadig gælder."  

Han føler sig  uretfærdigt behandlet og begriber ikke, at det kun er nogen mennesker der straffes, når loven ikke overholdes.

Jeg kan ikke andet end at forstå ham.  

I B&U blev det dokumenteret, at når man som 16-årig forlader et tvangsanbringelsessted, fordi man bliver mere og mere syg af at være der, bliver man efterlyst.

Fanges man, bliver man så straffet med tvangsanbringelse på en sikret institution  

Overtræder forvaltningen lovgivningen, både Serviceloven, Retsplejeloven samt Grundloven, ja, så bliver der sagt "fy", men det får ellers ingen konsekvenser.  

Byretten venter den 28/8, hvor sagen drejer sig om ophævelse af tvangsanbringelsen.  

Julius og jeg fastholder vores samtykke til en frivillig anbringelse på Vitus, så han kan fortsætte sin behandling, udvikling og liv dér, hvor han ønsker at være.  

Om jeg tør sætte min lid til Byretten den 28/8????  

Om aftenen kom denne besked:

Thorbørn Thomsen:  "God forklaring du kom med i dag -,held og lykke til jer begge fremover" Humørikonet smile

Majken Matras: "Tak, Thorbjørn, og tak for indsatsen. Julius har fået besked om udfaldet, - og som jeg ventede blev han vred og ked af det. Vi forsøger at sætte vores lid til Byretten den 28/8. Jeg tænker din "tale" om overskredne og brudte paragraffer kan bruges I Byretten, - igen".

Thorbjørn Thomsen: "Bestemt - og I må ikke give op"  

Vi opgiver ikke kampen for retfærdighed og retssikkerhed for hverken Julius eller alle de andre børn, unge og familier I Danmark, som pt er fanget i forvaltningernes magtspil.