Underskrifter mod KÆMPE biogasanlæg ved Djurs Sommerland!!!!

Som du sikkert har hørt i nyhederne / læst i lokalavisen, arbejder Syddjurs Kommune og Brdr. Thorsen I/S samt Kosangas A/S med planer om, at placere et KÆMPE biogasanlæg i tæt radius omkring Djurs Sommerland kaldet Placering 1 – 5 (med diverse under numre, bl.a. 2.1).

Der er tale om et anlæg med en kapacitet på 800.000 tons om året, 22 x større end det Brdr. Thorsen har i dag på Østenfjeldvej 9.

22 x større betyder i sagens natur 22 x flere kørsler end de har i dag med de tunge transporter. I alt betyder det 85.191 kørsler om året med lastbiler (åbne / lukkede) samt traktorer med vogne.

Placering_2.1_Kørselsveje_1.jpg

I pressen har man forsøgt at tale antallet af kørsler ned ved, at kalde dem ”Transporter”, men nødtvunget har man erkendt, at én transport dækker over 2 kørsler, hvilket er det tal vi i området skal forholde os til.

Man har ikke villet oplyse, hvor råmaterialet kommer fra, hvorfor vi må kigge på kortet. De store gårde ligger på Nordvest og Nordøst Djursland samt i en krans omkring Grenå.

Ud fra Brdr. Thorsens oprindelige ansøgning er det angivet, at 30% kommer ind ad Østenfjeldvej fra syd (via Østenfjeldvej), så med lidt hovedregning kommer 70% fra Nord samt ad A16 fra Grenå / Auning. Kortet til højre skitserer kørselsretningerne (den blå firkant er placering 2.1).

Ruten gennem Vivild langs Herredsvejen er markeret med lilla. Det skyldes at man i Vivild har lavet intensiv fartdæmpning med bump og 40 km. zone.

Hvis man oplever en større mængde tung trafik forbi Langhøjskolen er det yderst sandsynligt, at vejen lukkes for tung trafik.

Hermed er ruten fra Nordvestdjursland at fortsætte langs Nordkystvejen til Rygårde og køre gennem Nørager samt de andre markerede veje.

Ruten fra Syd vil gå gennem Ryomgård, der allerede har KÆMPE problemer med afvikling af den trafik der er. Jævnfør Brdr. Thorsens første angivelser, kommer 30% af kørslerne denne vej - dvs. omkring 25.000 om året!! Det vil være til meget stor gene og fare for dem der bor i byen.

Auning, Ørum og Ramten rammes på samme måde med den trafik der kører langs A16.

Gyllevogn_langs_Kolstrupvej.jpg

Alle os der bor herude, kender disse vejes beskaffenhed, 4 meter bred asfalt, der som vist på billedet herover, ikke overlader plads til hverken biler, cyklister eller ridende, når en lastbil eller gyllevogn kommer kørende.

Vejenes opbygning er lavet for mange år siden, hvor vægten af køretøjer var en brøkdel af i dag, så de ødelægges af den voldsomme og tunge trafik.

Vejene bærer tydeligt præg af, at der ikke er penge til reparationer og vedligehold. Det er direkte livsfarligt, og som alle ved, viser den tunge trafik ikke altid det det hensyn de burde!

Placeringen 1.200 meter vest for Djurs Sommerland er en trussel mod deres eksistens, i fald anlægget sender en ubehagelig lugt ind over deres område med 2.000 overnattende gæster og 20.000 besøgende, vil det påvirke deres besøgstal.

Da Djurs Sommerland er et stort trækplaster for turister til hele Djursland, vil det påvirke hele området i negativ retning.

Vi samler p.t. underskrifter ind imod, at et sådant anlæg skal placeres her i området, der er udlagt til turisme af Syddjurs kommune, dvs. Djurs Sommerland, Hjertet af Djursland og Lübker Golf.

Vi kan ikke tilgodese både turister og biogas i samme område, det hænger ganske enkelt ikke sammen, med de gener som biogasanlæg påfører de nærmeste lokalområder, det være sig Støj, Trafik og Lugt.

I overvejelserne skal vi være opmærksomme på, at såfremt anlægget medfører gener der påvirker turismen på Djursland, har vi savet den gren over, som vi sidder på.

Den beslutning der tages nu, er noget vores børn og børnebørn skal kunne leve med.

Ligger der først en biogasanlæg, lukker de jo ikke produktionen ned hvis det lugter, man fortsætter bare.  

Vi er ikke imod biogas, men vi opfordrer på det kraftigste politikerne i Nord- og Syddjurs Kommuner til, at kigge på opgaven sammen og finde et område der er egnet hertil.

Vi mener heller ikke det skal være et centraliseret anlæg på 800.000 ton, men mindre anlæg i det område, hvor råmassen produceres.

Dermed reduceres mængden af kørslerne og mængden af CO² udslip til transporter. Den færdige gas skal ikke køres væk som det vil være tilfældet her i området, men anvendes i lokalområdet til varme og drift af industri for minimal belastning.

Vi håber du vil underskrive og stå sammen med os i området og dem der ønsker at besøge et Djurs Sommerland uden trafik og lugtgener.

 

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Karl Erik Andersen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...