Tilskud til pasning af eget barn i Fredensborg kommune

Vi ønsker tilskud til pasning af eget barn i Fredensborg kommune fra 2020.  

Vi ønsker at få ændret politikken i Fredensborg Kommune således at det bliver muligt, at få tilskud til pasning af eget barn i op til ét år. Lad pengene følge barnet. 

På nuværende tidspunkt giver regeringen, ifølge Dagtilbudsloven kapitel 16 § 86, kommunerne mulighed for, at lade (op til 85%) af det tilskud, der følger barnet i institution, dagpleje eller hvis man ansætter en "barnepige" i hjemmet, gå til barnets forældre, hvis de selv vælger at passe barnet. Flere og flere kommuner, heriblandt Helsingør, Allerød, Rudersdal og, fra 2020, også Hørsholm kommune, giver dette tilskud til forældre, der hjemmepasser deres børn. Fredensborg kommune er desværre ikke en af disse kommuner, og som forældre i Fredensborg kommune kan man pt kun få offentlig tilskud ved privat pasning, så længe man ikke er barnets forældre.

Dette er en skam da tilskudsordningen vil mindske problemerne med at få plads i vuggestue/dagpleje - og samtidig være med til at frigive penge til Fredensborg Kommune, da tilskuddet højest kan udgøre 85 % af den billigste nettoudgift i en kommunal institution. Tilskudordningen vil mindske presset på Fredensborgs institutioners store børnemængde, samt give Fredensborgs familier en økonomisk mulighed for at vælge at give deres barn en tryg og rolig start på livet, i vante omgivelser, sammen med barnets primære omsorgsperson (mor/far) i op til et år. Tilskuddet må ikke modtages i mere end ét år pr barn. Udenlandske børn der passes hjemme, kan risikere at have problemer ved skolestart på grund af svagt kendskab til det danske sprog og kultur. For at undgå dette har regeringen sat en grænse for hjemmepasning i op til ét år, samt at man har været bosat i danmark 7 ud af de sidste 8 år. Yderligere kan man kræve en dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber, hvilket man for eksempel benytter i Helsingør kommune.

Pasning af eget barn vil gøre det mere attraktivt for tilflyttere at flytte til Fredensborg kommune. Endelig vil det gøre det attraktivt for allerede bosatte forældre at få flere børn, da det giver dem flere valgmuligheder efter endt barsel. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Sisse Marie Kromann tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...