Straksplan for børn, der er ramt af lang ventetid og mangelfuld tandregulering i Roskilde kommune

Vi er mange, der er meget bekymrede for situationen i Roskilde kommune med meget lang ventetid på tangregulering af børn og stor utryghed omkring allerede opstartet behandling. Mange af vores børn har ventet i flere år på at komme i gang, og flere børn kan ende med at se frem til komplicerede og langstrakte forløb, og i værste fald operation, fordi det gunstige tidspunkt for tandregulering er forpasset. Dertil kommer, at der er meget rod i de allerede opstartede behandlinger med skiftende behandlere og aftaler, der ikke bliver overholdt.

Vi har forståelse for, at der er tale om en presset situation med mangel på personale, men nu har situationen varet i flere år, uden at der fra politisk hold er blevet udmeldt en plan for alle de børn, der venter, og for dem der allerede er i gang. Og for mange børn er situationen nu kritisk.

Vi kan forstå, at opgaven er sendt i licitation, hvilket er positivt, men der er også behov for hurtig handling i forhold til dem, som allerede har ventet længe og som er i gang, og hvor der ikke er tid til at vente på, at en licitationsaftale kan komme på plads og startes op. Med denne underskiftindsamling vil vi gerne bede om, at der fra politisk hold bliver udmeldt en plan for de børn, der allerede har ventet for længe på behandling og hvordan det kan sikres, at allerede igangsat behandling gennemføres på sikker og forsvarlig vis.

Rettidig tandregulering af børn er lovpligtigt, jævnfør Vejledning nr. 9382 fra 2023 udstedt af indenrigs- og sundhedsministeriet om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, hvor det fremgår af afsnit 2.5.4 om tandpleje, at: "Tilbud om tandreguleringsbehandling fremsættes på det for behandlingens forløb gunstigste tidspunkt, og kan afhænge af forhold som typen af tandstillingsfejl og barnets vækst. Forebyggende (interceptiv) tandreguleringsbehandling består i tidlig indgriben over for en udvikling, der vil medføre alvorlige tandstillingsfejl senere, med behov for en langt mere ressourcekrævende - korrektiv behandling, jf. tandplejebekendtgørelsens bilag 1."

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mette Hartvig vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...