Støtte til Teknoantropologi AAU CPH

Er Aalborg Universitet ved at nedlægge Teknoantropologi i København?

Besparelser på uddannelsesområdet har ramt Aalborg Universitet hårdt: Flere uddannelser er lukket, men ulykkerne stopper ikke her. De studerende på Teknoantropologi i København har uden nogen form for kommunikation fra ledelsen chokeret erfaret, at seks centrale forelæsere er væk. Nu kan de studerende blot gå at vente på næste sparerunde, og utrygheden er til at tage og føle på: Er uddannelsen ved at blive så udhulet, at den reelt er under afvikling? Giver det overhovedet mening at blive, eller er det tid til at skifte universitet? Hvad vil ledelsen? Og hvorfor er der ingen kommunikation?

På Teknoantropologi i København er det store samtaleemne for tiden ”er der flere, som er blevet fyret? Hvilke undervisere har vi tilbage?”. Og der er god grund til bekymring: Indtil videre er der opsagt seks undervisere med ansættelsesophør fra sommeren 2019. Nogle er allerede stoppet, andre er sygemeldte, og usikkerheden er stor. Uvisheden om fremtiden skaber stor uro og nervøsitet blandt underviserne såvel som de studerende, og det præger hverdagen på studiet i en meget negativ retning.

Teknoantropologi er et tværfagligt ekspertstudie, hvor undervisning i høj grad er forskningsbaseret. Derfor har det markante konsekvenser for kvaliteten af uddannelsen, at fjerne eksperterne, da de på grund af uddannelsens tværfaglige fundament jo ikke kan dække hinandens undervisningsområder.

Vi er klar over, at Aalborg Universitetet CPH er ramt af besparelser ligesom andre universiteter, og vi ved også, at den nye sparerunde bestemt heller ikke huer Aalborg Universitetets ledelse. Ingen ønsker at skulle sige farvel til dygtige medarbejdere og kollegaer. Men ledelsens tavshed undrer os. Vi er hårdt ramt, da mandefaldet på Teknoantropologi CPH er markant højere end på nogle andre uddannelser vi har viden om på campus CPH. Yderligere har vi været i kontakt med Teknoantropologi studiet campus Aalborg, der ikke har mærket noget til disse besparelser i form af mistede undervisere.

Dette gør os bekymrede for kvaliteten af vores uddannelse. Vi er yderligere præget af en stor usikkerhed og tvivl, da vi stadig intet har hørt fra ledelsen. Derfor ved vi reelt ikke, hvordan disse fyringer kommer til udtryk fremadrettet på vores studie, men indtil videre føler vi, at vi har grund til vores bekymringer, da vi ikke på nuværende tidspunkt ikke kan se, hvordan disse fyringer ikke betyder et fald i kvalitet af uddannelsen på længere sigt.

Forringelse af kvaliteten af vores forelæsninger er allerede slået igennem, da nogle af fyringerne omfatter kursus- såvel som semester ansvarlige. Dette har haft en konsekvens for nuværende kurser, som er blevet kraftigt kompromitteret og udsat for “vikarløsninger”. Dette er helt utilstrækkeligt og resulterer i en uacceptabel reduktion af det faglige niveau. Uddannelsen er kort sagt ved at blive så kraftigt forringet, at der blandt de studerende åbenlyst tales om at skifte universitet.

Både studerende og undervisere har krav på at vide, hvordan uddannelsen sikres et fagligt niveau svarende til det, vi er blevet lovet. Hvad er ledelsens plan med vores uddannelse? Hvordan vil I sikre kvaliteten på Teknoantropologi? Eller kan Aalborg Universitet leve med at være et universitet, der leverer en skoduddannelse?


Asta Rask Fabricius, Christine Albertine Holm Deletaille, Josephine Wied Kirkegaard    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Asta Rask Fabricius, Christine Albertine Holm Deletaille, Josephine Wied Kirkegaard tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook