Støt "En bedre vej fremad".

Jeg opfordre Metodistkirkens Årskonference til at vedtage forslaget "En bedre vej fremad".

Til Metodistkirkens danske årskonference

Forslag om nedsættelse af en Kommission for en bedre vej fremad med fuld inklusion af LGBTQ personer i Metodistkirken i Danmark  

Baggrund

Metodistkirken i Danmark er pga. dens nuværende forbundenhed med Metodistkirken andre steder i verden tvunget til at leve med kirkens fordømmelse af homoseksuel praksis, og at udelukke homoseksuelle medlemmer fra velsignelse af deres parforhold og fra at blive godkendt til ordination. Denne situation har grundlæggende eksisteret siden 1970-erne og ser ikke ud til at ændre sig, hvilket senest blev understreget ved den ekstraordinære Generalkonferencen februar 2019. Denne fordømmelse og udelukkelse anses af underskriverne for at være et stort problem af flere forskellige grunde. For det første fordi det er et overgreb mod LGBTQ personer i og udenfor kirken. For det andet fordi det modsiger kirkens grundlæggende budskab om Guds kærlighed til alle mennesker. For det tredje fordi det står i vejen for at kirken kan prædike et troværdigt budskab i det danske samfund.  

Forslag

Årskonferencen nedsætter en kommission med den opgave at udarbejde en rapport til årskonferencen 2021 om en fremtid for Metodistkirken i Danmark, hvor bøsser og lesbiske nyder samme muligheder for at få deres parforhold velsignede og for at tjene i kirken, som alle andre. Kommissionens mandat er at afdække hvilke muligheder de 11 danske metodistmenigheder har for at opnå dette udenfor, eller indenfor, The United Methodist Church, samt, så langt som det er muligt, at vurdere hvilke konsekvenser der er af de forskellige muligheder. Endelig skal kommissionen redegøre for hvordan den danske årskonference evt. kan forlade The United Methodist Church. Kommissionen skal bestå af 3 præstelige og 3 læge medlemmer af Metodistkirken i Danmark, valgte af henholdsvis præster og lægfolk i årskonferencen. Kommissionen organiserer selv sit arbejde med formand og sekretær, antal møder og evt. samtaler med udenforstående m.m. Udgifterne til kommissionens arbejde dækkes af Metodistkirkens Hovedkasse. Kommissionen kan arrangere høringer eller lignende.