Stop salget af Horsevænget i Hillerød.

Et enigt byråd, bortset fra Tue Tortzen har bag om ryggen på de berørte borgere, kort før jul på et lukket byrådsmøde besluttet at sælge majoriteten af kommunens ejendomme på Horsevænget, herunder en græsplæne mellem boligerne med ret til at opføre 2 punkthuse (højhuse) på denne. Det er ikke kun os som lejere, der bliver berørt af byrådets beslutning men også alle de omkringliggende boliger.

Hillerød Kommune opførte fra 1949 til 1962 boligerne Horsevænget 27 til 52 (83 lejemål) til brug for anvisning af billige boliger til udsatte og sårbare borgere, og det er stadig kun muligt at få en af disse boliger ved at blive opskrevet på den boligsociale liste og anvist hertil af kommunen. Det betyder, at lejerne er stadig tilhører mindst en af de svageste og mest sårbare grupper i samfundet. 

Hillerød Kommune er ejer og udlejer af boligerne, men har mindst de sidste 10 år ikke taget ansvar for renovering og vedligehold af hverken bygninger eller boliger. Det har bl.a. resulteret i skimmelrenovering for mindst 32 millioner kr.. De penge vil kommunen have tilbage i budgettet, men vi som lejere mener naturligvis, at det er urimelig, at vi skal betale for Hillerød Kommunes manglende ansvarstagen, dårlige økonomiske beslutninger og forvaltning af borgernes penge ved at miste den eneste sikkerhed/faste holdepunkt mange af os har – vor bolig - og at vi kan blive i den, netop fordi huslejerne er billige.

Der er en årsag til, at vi er blevet anvist boligerne, og det indebærer, at de færreste af os har en normal lønindtægt men lever af pension eller anden overførselsindkomst, og vi kan derfor ikke og får aldrig mulighed for at kunne betale de huslejer, der typisk kræves i andre udlejningsejendomme.

På trods af borgmester Kirsten Jensens forsikringer, er vi som lejere IKKE beskyttet af lejeloven mod tårnhøje huslejestigninger eller opsigelse, og det er langt fra sikkert, at vi vil have ret til at blive genhuset.

Jeg kan dårligt forestille mig, at nogen investor med respekt for sin egen forretning vil bevare 70 år gamle, dårligt isolerede, dårligt vedligeholdte og skimmelrenoverede ejendomme med en billig husleje, og som indenfor en kortere årrække vil kræve millionbeløb til yderligere vedligehold og renovering, når vedkommende får et langt bedre afkast af sin investering ved at rive de eksisterende boliger ned og opføre nye og langt dyrere boliger til enten salg eller udlejning.

Det kan tænkes, at Hillerød Kommune ikke beholder men ”holder” den sidste del af boligerne til brug som forhandlingsgrundlag overfor kommende købere.

I værste fald vil det betyde, at 83 familier bliver hjemløse, og der kan blive opført 10 til 12 punkthuse, der som bekendt kan være temmelig høje.

Stik imod regeringens handleplan, hvor kommunerne er pålagt at bekæmpe og nedbringe hjemløshed, er det overvejende sandsynligt, at Hillerød Kommune skaber hjemløshed for lejerne i Horsevænget. Hertil kommer, at kommunen også påfører de omkringliggende husejere et økonomisk tab, da deres ejendomme vil falde i værdi på grund af et stort og højt boligkompleks klods op ad deres boliger.

Det er uacceptabelt, at vore politikere lader hånt om helt almindelig respektfuld opførsel og hensynet til borgernes ve & velfærd.

Jeg håber, derfor at du vil hjælpe os med ikke alene at få byrådet til at trække tilladelsen til at sælge vores hjem og stoppe salget af Horsevænget men også at sende et signal til Hillerød Kommunes byråd, at de skal respektere borgernes ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der har væsentlig betydning for dem.

Ingen ved, hvornår livet rammer så hårdt, at man går i knæ og enten får brug for hjælp eller ikke længere kan, hvad man har kunnet. Vi må have sikkerhed for, at vore politikere også forstår og udlever deres ansvar i jobbet som lokalpolitiker i byrådet og ikke skader borgerne med deres beslutninger truffet bag om ryggen på de berørte borgere.  

                                              TAK for din underskrift.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Marianne Jellesmark tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...