STOP nedlukning af kandidatuddannelsen i diakoni!

Aarhus Universitet mener, at vi har råd til at spare samfundets fremtidige diakoner væk og har derfor foreslået, at kandidatuddannelsen i diakoni nedlukkes. 

Uddannelsen blev oprettet i 2014, da diakonale organisationer efterspurgte faglærte personaler – diakoner. Diakoner, der kan sammentænke de teologiske og politiske spørgsmål, der er relevante, når man vil arbejde mellemmenneskeligt. 

På diakoniuddannelsen bliver der uddannet mennesker, som har særlige forudsætninger for brobygning mellem kommune, civilsamfund og kirke, som er rustede til at udvikle fremtidens løsninger indenfor socialt- og sundhedsfagligt arbejde, og som besidder etisk kundskab og en værdibaseret tilgang til ledelse og social innovation. Af disse årsager kan diakonuddannede blive centrale aktører i forhold til de problematikker vi står overfor, i takt med at velfærdsstatens omsorgsydelser bliver mere og mere udhungrede og der i højere grad mistes blik for at omsorg først og fremmest drejer sig om mennesket og ikke om systemet." 

Uddannelsen tilvejebringer ånden i ethvert medmenneskeligt fag. Om du er socialrådgiver, skuespiller eller sygeplejerske, så transformerer den dig fra at være et medmenneske til at være et mellemmenneske. En medvandrer på livets vej, som ikke stopper sit sociale arbejde, fordi den nødstedte har fået mad på bordet. Krisen, vi står i, kommer ikke til at føre afklarede og fortrøstningsfulde mennesker med sig og uddannede diakoner, er lige præcis den slags mellemmennesker vi skal bruge, til at hjælpe samfundet ud på den anden side af krisen! 

Hjælp os med at vise universitetsledelsen at denne uddannelse ikke skal lukkes! Sæt din underskrift på indsamling, så vi har syn for sagen, når vi råber universitet op. 


Amanda Frøik - Formand for Foreningen Diakonia    Kontakt forfatteren af dette andragende