Stop nedlæggelsen af basispladser i daginstitutioner og skoler

Derfor skal du skrive under!

Basispladser i Københavns Kommune vil blive nedlagt og dette vil påvirke vores børn i daginstitutionerne og skolerne

BEKYMRINGER VEDR. SPECIALANALYSENS FOKUSPUNKTER

 Baggrund

Københavns Kommune har gennemført en analyse, i daglig tale kaldet ”specialanalysen”. Analysen har til formål at komme med løsningsforslag til en grundlæggende forandring af både special- og almenområdet, så markant færre børn og unge får brug for længerevarende specialtilbud.

Ét af de forslag der fremstilles, er at nedlukke basispladser i almentilbuddet, og dermed inkludere barnet med specialbehov i almentilbuddet uden tilførsel af ekstra ressourcer.

Med andre ord ønsker kommunen at forringe tilbuddet for både specialområdet og almentilbuddet for at sparre penge. Kommunens udgangspunkt er, at ”der er for mange børn” der på nuværende tidspunkt rummes i ”specialområdet” – og det er dyrt.

Basispladser er i dag en løsning, hvor et barn og en familie i en udsat position, får muligheden for at gå i et alment tilbud, men hvor der tilføres ekstra ressourcer og midler til at understøtte de særlige behov. Opgaven forudsætter specialviden og ”pædagogfaglig nærvær” for både barn og familie i dagligdagen. I dag er der stor opbakning til anvendelsen af basispladser i dens nuværende form, da det fra et pædagogfagligt perspektiv opleves at være en styrke med diversitet i en børnegruppe, og at børn som udgangspunkt skal inkluderes. Men det forudsætter, at der – som i dag – følger ressourcer og midler med.

 

Nuværende situation

Det er alment kendt, at almenområdet ”bløder”. På dagtilbuddets område er virkeligheden, at der er stor mangel på pædagoger. Med dette forslag vil blandt andet det selvejende og det kommunale dagtilbud i Københavns Kommune muligvis stå overfor at skulle rumme endnu flere børn med særlige behov. Det vil dels betyde, at børn med specialbehov i praksis ikke vil blive mødt med den faglighed og nærvær som er en forudsætning for deres trivsel og udvikling, og dels vil den øvrige børnegruppe opleve mindre nærvær fra de voksne, da de vil være nødsaget til at rette fokus mod de børn med specialbehov. En kæmpe opgave for både ledelse, ansatte og børn og deres forældre i dagtilbuddet.

Med andre ord; det at påføre almeninstitutioner den komplekse og massive ekstra opgave det er at varetage alle børn med særlige behov, er decideret uholdbart og uladsiggørligt.

 

Hvorfor skal vi gøre noget nu

Beslutningsprocessen i Københavns Kommune er i sin afsluttende fase, og således er den nuværende plan, at der allerede den 12. juni 2024 skal stemmes om forslaget – og dermed implementeres analysens forslag.

Det er endnu en forringelse af det Børne- og ungdomsfaglige tilbud i Københavns Kommune som kan få vidtrækkende konsekvenser for børn og unges trivsel i Københavns Kommune.

Relevante links og dokumenter:

• Kommissorium for specialanalysen: Kommissorium for specialanalyse | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

• Bekymringsskrivelse fra et samlet selvejende netværk i IBØ (vedlagt)

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Ghazal Monazam vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...