Stop enhver form for tvungen medicinsk behandling herunder vaccinering. Både direkte og indirekte tvang.

Erklæring om stop for Covid forbrydelser Vi er en stor gruppe af mennesker i Danmark, både vaccinerede* og ikke vaccinerede, som er kommet til nedenstående konklusioner, og vi vil i samarbejde arbejde for følgende fredelige løsning på denne alvorligste krise siden 2. verdenskrig. Forsøget fra magthaverne om at spille vaccinerede ud imod uvaccinerede er vi overbeviste om, ikke vil lykkes. Vi er i familie med hinanden, vi er venner, vi er kolleger, nogle har taget vaccinen andre har ikke. Vi er alle fælles om at være ofre for magthavernes forbrydelser imod menneskeheden. Bølgerne er gået højt i mange hjem, men blod er tykkere end vand og de seneste afsløringer, herunder Allan Randrups erklæring om, at sundhedsmyndighederne hele tiden har vidst, at vaccinen ikke beskyttede imod corona, og at man stadig ville kunne smitte med corona, selvom man havde fået vaccinen, har fået utallige af os til at indse, at det vi har fået fortalt, er usandheder og løgne, som bakker op om en agenda, der fratager os mennesker vores frihed, sundhed og retten til at bestemme over vores egen krop. Nu har CDC, de amerikanske sundhedsmyndigheder, per 31.december 2021 forbudt brugen af PCR-test, fordi den ikke kan kende forskel på corona og den almindelige influenza. Vi var mange, der syntes, at det var besynderligt, at influenzaen pludseligt kunne forsvinde med coronaens ankomst. Om coronaen blot er en alvorlig influenza sæson, eller laboratorielavet biovåben, skal vi ikke komme ind på her, blot at den er blevet brugt til en agenda, hvor magt er taget fra folket til en lille gruppe ikke folkevalgte teknokrater og internationale organisationer overvejende finansieret og kontrolleret af verdens rigeste personer. De samme personer, som har tjent USD 30.000 Mia på denne krise ved blandt andet at investere i vaccine, test og maske produktion. Disse personer ejer også medierne, som censurerer alle uafhængige videnskabelige undersøgelser og gentager løgnene om vaccinernes sikkerhed non stop. Der er alene i Europa over 30.000 døde af vaccinerne og 3 Mio alvorlige bivirkninger. Dette tal er med al sandsynlighed undervurderet adskillige gange, eftersom mange ikke indrapporterer vaccineskaderne. Der er sågar mange læger og sygeplejersker, som ikke aner, hvordan man indberetter vaccineskader. Der er flere gange blevet truet med indførsel af tvangsvacciner i Europa fra både Von der Leyen fra EU Kommissionen, Boris Johnson samt den østrigske regering, og meget tyder på, at vaccineproducenterne og deres kollaboratører i diverse parlamenter og sundhedsvæsener forsøger at trække et vaccine abonnement ned over hovedet på befolkningen i al evighed. Et abonnement, der skal fornyes hver 3. til 6. måned. Derfor erklærer vi, der kæmper for menneskelig frihed, sandhed og retfærdighed følgende: Den aktuelle Covid politik handler ikke primært om sundhed, men om undertrykkelse og kontrol. Tvangsvacciner er en grænse som, hvis den først krydses, kan afføde voldsomme reaktioner. For eksempel selvforsvar, som man er i sin gode ret til, hvis man angribes med trussel om at blive indsprøjtet med en livsfarlig DNA-ændrende væske af landsforrædernes håndlangere, uanset om det skulle være ordrefølgende lokalt politi og militær eller udlændinge ansat af internationale privatejede vagtværn. Socialdemokratiet foreslog i første udkast af Epidemiloven, at udenlandske privatejede vagtværn skulle kunne benyttes og have lov at gå fra hus til hus og tvangsvaccinere folk, hvis blot en person ud af gruppe på circa 20 personer i hver kommune havde ”en formodning om smitte”. At ”følge ordre” er ingen undskyldning i et retsopgør. Alle har et ansvar for de handlinger, de udfører. Jævnfør Nürnberg processen. Nogle mennesker vender vreden indad andre udad. Manden i Melbourne, som for få dage siden satte ild til sig selv i sin bil i protest imod tvangsvacciner i Australien, vendte vreden indad på mest tragisk vis. Andre vender vreden udad, og hvis historien er en læremester, vil der kunne forekomme likvideringer af kollaboratører og landsforrædere rundt omkring i verden, som vi så det i Danmark og andre lande under den 2. verdenskrig. Ingen danske frihedskæmpere, som likviderede kollaboratører og landsforrædere, blev efterfølgende straffet for deres handlinger. Kun de kollaboratører og landsforrædere, der i tysk tjeneste havde likvideret danske frihedskæmpere, blev straffet, endda i flere tilfælde dødsdømt. Vi i frihedsbevægelsen tager afstand fra begge reaktioner, både selvmord som demonstration og selvtægt, og ønsker udelukkende at arbejde parlamentarisk og fredeligt. Vi indbyder stadig til dialog, selvom strategien fra besættelsesmagten er klar: Hold alle andre synspunkter ude af debatten. Som under Goebbels er det kun globalisternes propaganda, der får lov at komme i statsfinansierede og privatejede mainstream medier. Vi mener, at vi igen ligesom under 2. verdenskrig de facto er besat af udenlandske magter, som dikterer politikken og lovgivningen til vores Folketing og centraladministration. Sundhedsvæsenet er desværre delvist finansieret af internationale privatejede farmaceutiske virksomheder, så det er på mange måder fuldstændig inhabilt i sine beslutningsprocesser. Al økonomisk støtte til offentlige myndigheder fra profitmaksimerende medicin og vaccineproducerende virksomheder, skal øjeblikkeligt stoppe. Specielt under en pandemi, hvor kun vaccineproducenterne og dem de betaler for det, har incitament til at kalde en sygdom, som svarer til en influenza for en ”samfundskritisk sygdom” med alle de drakoniske indgreb i befolkningens frihed og livskvalitet, det medfører. Vi vurderer, at tvangsvacciner er en del af magtfulde kræfters forsøg på at få en drastisk reaktion fra borgerne, som kan bruges som undskyldning for at opnå yderligere kontrol ved at bruge borgernes reaktion som begrundelse for at bruge endnu mere magt overfor borgerne. Vi har allerede indirekte tvangsvaccinering: mange har taget stikket ”for at kunne rejse”, i troen, som de svigagtigt havde fået fra myndighederne, på at det blot var et stik, og så alt tilbage som før, og i værste fald direkte tvangsvaccinering, som Mette Frederiksen har antydet, som en mulighed. Hun har sagt, at hun bevidst vil forskelsbehandle og lave livet ”besværligt” for de uvaccinerede. Dette er en forbrydelse imod menneskeheden. Set i et historisk perspektiv, så har de reelle magthavere, som har finansieret alle krige og revolutioner de sidste mange hundrede år, aldrig haft problem med likvideringer af deres håndlangere. De har ofte selv dømt dem, fængslet dem og sågar henrettet dem i et retsopgør som syndebukke, for selv at undslippe straf. Det så vi eksempelvis efter 2. verdenskrig, hvor 15 mio tyskere mistede livet i årene efter krigens afslutning i perioden 1945 – 1948, mens de virkelige skyldige nazister, herunder Dr Mengele, Gehlen, Werner Von Braun og mange flere fik lov ustraffet at rejse til Sydamerika og USA. Indtil nu har de reelle magthavere været meget succesfulde med at undgå straf. Ordrefølgere har ikke altid været lige så heldige i et historisk perspektiv. Vi ønsker ikke et retsopgør som efter 2. verdenskrig, hvor dødsstraf blev gennemført med tilbagevirkende kraft. 78 blev dødsdømt, heraf blev 32 benådet. Vi ønsker en fredelig løsning med dialog, oplysning og lov og orden. Tvangsvaccinering med eksperimentel medicinering, som fejlagtigt og på bedragerisk vis kaldes ”vaccine”, for en sygdom som Covid med dødelighed som en alvorlig influenza med en gennemsnitlig alder for døde på over 83 år, og hvor der findes flere billige kure som blandt andre Ivermectin og Hydroxychloroquine, er at betragte som en krigserklæring imod alle frie mennesker og en forbrydelse mod menneskeheden. Derfor vil vi nu i denne erklæring gøre det tydeligt, hvad vi mener konsekvenserne, skal være for dem, som samarbejder med de udenlandske magter, der står bag hele det løgnagtige narrativ. Politikerne bruger allerede i flere lande trusler om afskedigelse, fratagelse af pension og offentlige ydelser, bøde og frihedsberøvelse som tvangsmidler til at gennemtvinge vaccination. I flere lande anses folk med både to og tre vacciner nu som uvaccinerede. I Australien har de allerede interneret og tvangsvaccineret aboriginals. Set i lyset heraf mener vi, at det er vigtigt at alle politikere forstår, at de samme midler fra nu af vil blive anvendt imod dem, hvis de gør sig skyldige i disse forbrydelser. Vi trækker derfor en rød streg i sandet og erklærer, at enhver politiker som, efter at denne erklæring træder i kraft, stemmer for, foreslår eller ikke aktivt lige med det samme erklærer at være imod at bruge tvang til at gennemføre vaccination af deres befolkninger, vil blive holdt retsligt ansvarlige for deres handlinger og straffet efter gældende lovgivning. Uanset om det er indirekte tvang som nu med coronapas, test og masketvang eller direkte tvangsvaccinering. Fængsel og bødestraf vil blive justeret efter omstændighederne, således at politikerne skal vide at de risikerer at miste deres frihed og formue, hvis de dømmes for at have overtrådt gældende love på dette område, herunder Grundloven, Internationale konventioner og Nürnberg konventionen, ligesom de fratager borgerne deres frihed og formuer med deres politik. Disse vilkår og konsekvenser gælder ligeledes alle andre, som aktivt medvirker til denne forbrydelse, herunder ansatte i sundhedsvæsenet, centraladministrationen, uddannelsessektoren, redaktører og journalister, ordensmagten, domstolene, samt arbejdsgivere, som aggressivt har ført en frihedsbegrænsende fortolkning af ”kan” kræve coronapas. Der står intet sted i loven, at de ”skal” kræve det. Corona er mindre dødelig end influenzaen i 2018, og den nye omikron variant er mindre farlig end sidste vinters corona og rammer hovedsageligt ”vaccinerede”, det kan man se på de danske sundhedsmyndigheders hjemmeside. Læg mærke til hvorledes sundhedsmyndighederne og medierne kun taler om smittede og ikke om indlæggelser og dødsfald. Hvis ikke folk gik med masker og regeringen lavede den unødvendige lock down, en lock down, som der absolut ingen evidens er for at begrænse udbredelsen af corona, så ville ingen vide, at det vi havde var andet end den årlige influenza sæson. Og alle ville sige, som læger altid sagde for to år siden, ”det er en virus, det kan vi ikke gøre noget ved, gå hjem og hvil dig”. Influenza har man i 40 år uden held forsøgt at lave en vaccine imod. Vi er klar over, at politikere og andre kan være under pres fra skjulte kræfter, der har kompromitterende materiale på dem, som bliver brugt til at afpresse og manipulere dem til imod deres vilje at påtvinge deres befolkninger dette dystopiske styre. Disse mørke kræfter er den virkelige fjende. Vi ønsker for første gang i verdenshistorien et retsopgør, hvor de reelle skyldige straffes. Derfor erklærer vi også følgende: Der vil blive nedsat en Sandheds- og Forsonings-kommission, med Nelson Mandelas arbejde som forbillede, og politikere og andre nævnt ovenfor kan opnå fuld amnesti for alle Covid forbrydelser, der er begået inden denne erklæring træder i kraft, dags dato, under forudsætning af at de samarbejder med kommissionen om at nå til bunds i sandheden om det, som er foregået. Herunder vidneudsagn om hvad der foregik på Bilderberg møder, Davos, Event 201, Council of Foreign Relations, World Economic Forum og andre lignende ikke folkevalgte organisationer, som har tilranet sig magten til at diktere, den fuldstændig enslydende lovgivning i næsten samtlige lande i verden. Ligeledes vil der blive givet amnesti for alle forbrydelser og tilgivelse for alt belastende materiale, som bliver brugt til at presse, afpresse, overtale eller manipulere beslutningstagere med. Inklusive hvis de skulle have erklæret troskab og sværget at adlyde ordrer fra højere rangerende medlemmer i diverse hemmelige loger. Eksempelvis er Mette Frederiksen i Chr IV logen i Aalborg, det kan man se på Folketingets hjemmeside. I, vore politikere og andre ovennævnte beslutningstagere skal vide, at I intet har at frygte, så længe I fra dags dato tjener menneskehedens frihed og er parate til at stå ved sandheden om det, der har været, og jeres andel i det. Menneskets frihed og frie vilje er det mest dyrebare vi ejer. Den ulovlige lock down har regeringen brugt til sammen med deres håndlangere med magt, løgne og bedrageri at fratage mange af vores frihedsrettigheder. Tvangsvacciner vil fratage menneskeheden den vigtigste frihed. Retten over vores egen krop. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi efter nazisternes forsøg med mennesker under 2. verdenskrig, her 80 år senere er i gang med at gentage historien. Uanset hvad man ellers måtte mene om Covid krisen bør det stå tydeligt for alle frihedselskende mennesker, vaccinerede såvel som uvaccinerede, at: DENNE GRÆNSE MÅ IKKE OVERSKRIDES Således til opsummering: enhver politiker eller indflydelsesrig magthaver, der foreslår, stemmer for og ikke aktivt fra dags dato tager afstand fra tvangsvacciner, både indirekte og direkte tvang, vil blive retsforfulgt med fængselsstraf og bødestraf som konsekvens.   Underskrevet:     *Indgået i det medicinske forsøg og taget den eksperimentelle DNA-ændrende MrNA medicinering som fejlagtigt kaldes vaccinering.

 

Agenda 21 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf Agenda 30 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf Agenda 50 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27672/GEO6_CH20.pdf?sequence=1&isAllowed=y Cyberpolygon 2021 https://cyberpolygon.com/upload/technical_training_Cyber_Polygon_2021_EN_v_1.pdf Covid 19 - The Great Reset, Klaus Schwab. https://carterheavyindustries.files.wordpress.com/2020/12/covid-19_-the-great-reset-klaus-schwab.pdf Event 201 https://centerforhealthsecurity.org/event201/ Operation Dark Winter https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/Dark%20Winter%20Script.pdf Operation Crimson Contagion. https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdph/policy_planning/Board_of_Health/BOH_Presentation_Sep182019.pdf Operation Lockstep, Rockefeller Foundation https://stopbsnow.com/wp-content/uploads/2020/07/The-Annotated-Rockefeller-Foundation-Lockstep-2010.pdf Operation Cygnus, UK Government https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/927770/exercise-cygnus-report.pdf Influenza Preparedness Plan, UK Government https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213717/dh_131040.pdf National Pandemic Influenza Plan, US CDC https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/pandemic-influenza-implementation.pdf Spars Pandemic (2025-2028) The next event. https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=jicrcr Pandemic Influenza Vaccine Storage (March 2020) https://health.mo.gov/emergencies/panflu/pdf/panfluplanvaccine.pdf Coronavirus Act 2020 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/pdfs/ukpga_20200007_en.pdf Planetary Emergency Plan; Club of Rome https://web.archive.org/web/20191208022814/https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2019/09/PlanetaryEmergencyPlan_CoR-4.pdf 22 Ways To Stop Vaccine ID Passports in 2022 and Why We Must! https://www.coreysdigs.com/health-science/22-ways-to-stop-vaccine-id-passports-in-2022-and-why-we-must/ Bring Back the Boycott: Say ‘No’ to Big Pharma, Big Banks and Totalitarian Control https://childrenshealthdefense.org/defender/boycott-big-pharma-banks-totalitarian-control/?itm_term=home                       Household Net Worth Hits Record $145 Trillion, Up $34 Trillion Since COVID... But There Is A Catch https://www.zerohedge.com/economics/household-net-worth-hits-record-145-trillion-34-trillion-covid-there-catch Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html FDA Announces That CDC’s PCR Test FAILED Review, Will Have Emergency Use Authorization REVOKED "The FDA has identified this as a Class I recall, the most serious type of recall. Use of these devices may cause serious injuries or death." https://www.newswars.com/fda-announces-that-cdcs-pcr-test-failed-review-will-have-emergency-use-authorization-revoked/  Bombshell: CDC No Longer Recognizes the PCR Test As a Valid Method for Detecting “Confirmed Covid-19 Cases”? https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179 https://alexberenson.substack.com/p/stunning-covid-data-from-denmark?token=eyJ1c2VyX2lkIjo0NTgzOTE4MiwicG9zdF9pZCI6NDU2OTUzODEsIl8iOiIrMFBMTyIsImlhdCI6MTY0MDA4NTg3OCwiZXhwIjoxNjQwMDg5NDc4LCJpc3MiOiJwdWItMzYzMDgwIiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.fIEZ7KI2nX3vBVO56sPBMD5bhRmpGkDd18YaoJQeLFg https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-17122021-ep96.pdf?la=da https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-16122021-fk3t.pdf?la=da SSI fjerner data, der viser, at Omicron rammer flere vaccinerede end u-vaccinerede https://ugebrev.dk/flashnews/ssi-fjerner-data-der-viser-at-langt-faerre-u-vaccinerede-end-vaccinerede-faar-omicron/ SSI har bevidst brugt 'kunstigt højt' corona-tal i over et år: 'Det lugter af politisk pres' https://www.bt.dk/politik/ssi-har-bevidst-brugt-kunstigt-hoejt-corona-tal-i-over-et-aar-det-lugter-af                       “The difference of this 4th industrial revolution is it doesn’t change what you are doing, it changes YOU, if you take genetic editing.” https://www.bitchute.com/video/36yrefY5EJBW/ A Group Of Parents Sent Their Kids' Face Masks to A Lab for Analysis. Here's What They Found                       https://townhall.com/tipsheet/scottmorefield/2021/06/15/a-group-of-parents-sent-their-kids-face-masks-to-a-lab-for-analysis-heres-what-they-found-n2591047                            Danmark’s Sundhedsminister Magnus Heunicke lyver om mundbind på TV News https://www.youtube.com/watch?v=rmxcaUAoFG4&t=16s Death Rate SKYROCKETS 40% for 18-64 Year olds       https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/death-rate-skyrockets-40-for-18-64-year-olds Andet          More Than 400 Studies on the Failure of Compulsory Covid Interventions https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/ The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good – PDF https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good/ A Pandemic of the Vaccinated. https://thenationalpulse.com/2021/12/14/a-pandemic-of-the-vaccinated/?fbclid=IwAR33nmu38By5HV_syyISBAanyVeg-8d8gSJgi4BdyJflse9FaQVcLLgvX54 16,000 Physicians and Scientists Say Children Should NOT Get COVID Vaccine https://21stcenturywire.com/2021/12/18/16000-physicians-and-scientists-say-children-should-not-get-covid-vaccine/ World Council for Health Calls for an Immediate Stop to the Covid-19 Experimental “Vaccines”               https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/#continue-reading Spike Protein weakens Immune System and inhibits DNA Repair https://greatgameindia.com/spike-protein-inhibits-dna-repair/ COVID-19: 264 gange flere dør af de nye eksperimentelle vacciner* end af tilsvarende gammeldags influenzavaccination! https://stonebros.dk/blogs/news/covid-19-vacciner-her-er-de-officielle-tal-for-bivirkninger-skader-og-dodsfald-som-folge-af-den-nye-eksperimentielle-covid-19-vaccinationer-fordelt-pa-verdensdele?fbclid=IwAR1gMJ2jP6Dty08TU7v1eCWn62eiIjuNeveR08LrstaQRtXG4Y1xWsT8R5s Britain got it wrong on Covid: long lockdown did more harm than good, says scientist https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/world/2022/jan/02/britain-got-it-wrong-on-covid-long-lockdown-did-more-harm-than-good-says-scientist Belgian scientific base in Antarctica engulfed by Covid-19 despite strict measures https://www.brusselstimes.com/belgium-all-news/199687/belgian-scientific-base-in-antarctica-engulfed-by-covid-19-despite-strict-measures The Shadowy CIA Data Firms Behind the Creation of Digital Vaccine Passport IDs https://www.dailyveracity.com/2021/12/17/the-shadowy-cia-data-firms-behind-the-creation-of-digital-vaccine-passport-ids/ Moderna Patent Uncovers Horror: Nanocensor Contained in Bioweapon https://www.redvoicemedia.com/2021/12/moderna-patent-uncovers-horror-nanocensor-contained-in-bioweapon/?fbclid=IwAR1EKQjKRACN4sDlAiHXHWBEdJ8woj9S3-a-ajR5UTDcGCOvQtg94U0RcUA Graphene Oxide Wireless Network: Bioweapon Shots Contain Wireless Nanosensor https://www.redvoicemedia.com/2021/11/graphene-oxide-wireless-network-bioweapon-shots-contain-wireless-nanosensor/ CORONA: A Coordinate and Routing system for Nanonetworks https://projects.ics.forth.gr/_publications/CORONA2015.pdf COVID Passport Microchip Developer: Chipping Of Humans Happening ‘Whether We Like It Or Not’ https://humansarefree.com/2022/01/microchipping-humans-happening.html The US Supreme Court ruled that vaccinated people around the world are now "products", or patented goods, and are no longer human under US law. https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf Door-to-door Covid jabs as Boris considers New Year restrictions https://www.dailymail.co.uk/news/article-10344567/Door-door-Covid-jab-teams-sent-homes-five-million-unvaccinated-Britons.html FBI Declassifies Files On The CIA’s Involvement In Satanic Ritual Abuse And Child Sex Trafficking https://humansarefree.com/2022/01/cia-satanic-ritual-abuse-child-sex-trafficking.html Apropos sataniske ritualer så har Mette Frederiksen fjernet medlemskabet af Chr IV logen fra sit CV. Måske noget man kunne ringe, skrive, emaile og spørge hende om in persona ved lejlighed, hvorfor hun har fjernet det? Prime Minister Justin Trudeau Calls The Unvaccinated “Misogynistic & Racist” Extremists https://thepulse.one/2022/01/03/prime-minister-justin-trudeau-calls-the-unvaccinated-misogynistic-racist-extremists/ WATCH | Drone footage shows extent of devastating fire that ripped through Parliament https://www.news24.com/news24/southafrica/news/watch-drone-footage-shows-extent-of-devastating-fire-that-ripped-through-parliament-20220103   Dr. Sucharit Bhakti fortæller om obduktioner, hvor det tydeligt fremgår, at det er vaccinen, som har slået dem ihjel;   https://www.bitchute.com/video/fHIT55iM4Zv9/ Sportsfolk, som er faldet om på banen med alvorlige bivirkninger og/eller død: https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/?fbclid=IwAR12C1xkzkoWKX6mORX_xjLrfN4ugS_Og0aYkUtDHfXxkk8F5-GxheATPRo Har du fået sprøjten, kan du få svært ved at få børn!  http://messanonews.com/2021/07/official-govt-data-5400-increase-in-women-whove-lost-their-baby-as-a-result-of-having-the-covid-19-vaccine/ Så er tanker ikke toldfrie længere:  https://nordfront.se/man-med-datachipp-i-hjarnan-kunde-tweeta-med-tankekraft Mød nogle ofre: https://t.me/NOMORESILENCE_NMS Hvadbehager?  https://steigan.no/2021/07/ny-spansk-lov-vil-gi-staten-rett-til-a-beslaglegge-all-eiendom-og-mobilisere-alle-voksne/fbclid=IwAR0SNq2jtmHVqCteMQRKYFSq WAHb9_PxU8GDMq1zCQLI8M0xUxHI7iPzz6U Folkets stemme om vaccineskader:  https://folketsstemme.nu/ Under anklage for folkemord: https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html?fbclid=IwAR3H9uVGGkNM64cztp5to2YMLziXli9i_QldFZ8xYIESP4GFGreuCvUsB3E Det kan være livsfarligt at fortælle sandheden: https://truthnews.de/kurz-nach-graphenoxid-video-dr-andreas-noack-offenbar-tot/?fbclid=IwAR1W6OYvlQCdQPVNR4Yk8XMBqQsGa6Bng-oQg10Ax12UQ9wiQOn7avTdeHM Studier, der viser, at ansigtsmasker ikke stopper virus. https://swprs.org/face-masks-evidence/ Mange flere advarsler: https://odysee.com/@TimTruth:b Forbidden knowledge´s Top 20 for året, der gik: https://forbiddenknowledgetv.net/murder-just-hours-after-publishing-the-secret-of-the-vaxx-dr-noack-is-dead/ 8) Dr David Martin – The Illusion of Knowledge (published July 3, 2021) https://raccoonmedicine.com/wp/2021/07/16/dr-david-martin-how-did-we-get-here-the-illusion-of-knowledge/ 9) Dr David Martin: Who THEY Are: The Names and Faces of the People Who Are Killing Humanity (published November 17, 2021) https://www.algora.com/Algora_blog/2021/11/20/dr-david-martin-who-they-are-the-names-and-faces 10) Dr Carrie Madej – Covid Shots, DNA and Transhumanism (published May 9, 2021) https://www.bitchute.com/video/QVfP9XvDaHLw/ 11) What We Are About to See * Merritt * Palevsky * Zelenko * NWO (published August 27, 2021) https://www.bitchute.com/video/23Sy9KWW4iD4/ 12) Dr Carrie Madej: First US Lab Examines “Vaccine” Vials, HORRIFIC Findings Revealed (published September 30, 2021) https://www.redvoicemedia.com/2021/09/dr-carrie-madej-first-u-s-lab-examines-vaccine-vials-horrific-findings-revealed/ 13) Magnetism INTENTIONALLY Added to ‘Vaccine’ to Force mRNA Through Entire Body (published June 9, 2021) https://robscholtemuseum.nl/stew-peters-show-exposed-magnetism-intentionally-added-to-vaccine-to-force-mrna-through-entire-body/ 14) Dr David E Martin Just Ended COVID, Fauci, DOJ, Politicians in ONE INTERVIEW (published July 20, 2021) https://www.bitchute.com/video/KCsm9EONztjM/ 15) The ACTUAL CONTENTS Inside Pfizer Vials EXPOSED! (published July 7, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed/ 16) Judy Mikovits PhD; Antidote for Vaccine Toxin and Warns Against Dangerous Fake One (published November 15, 2021) http://www.ini-world-report.org/2021/11/17/judy-mikovits-phd-antidote-for-vaxxine-toxin-and-warns-against-dangerous-fake-one/ 17) Klaus Schwab and the Fourth Reich (published March 11, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/klaus-schwab-and-the-fourth-reich/ 18) Mike Pence and Others Exposed (published March 5, 2021) https://www.freedomsphoenix.com/News/300886-2021-03-07-fktv-mike-pence-others-exposed.htm 19) Former Pfizer Employee: “Checkmate. Game Over. We WIN” (published August 26, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/former-pfizer-employee-checkmate-game-over-we-win/ 20) Everything Wrong with the Capitol Shooting in 21 Minutes or Less (published February 7, 2021) https://www.bitchute.com/video/DYlb92zMkj41/   https://www.stopworldcontrol.com/yeadon/ Desuden er det en overtrædelse af Europarådets konvention: Menneskets interesser skal have forrang frem for interesser, der alene vedrører samfundet og videnskaben: https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2000/65?fbclid=IwAR3tgfGw1hMLu5maxy0GwsPxA2_nuWddVdsIzM27qymYnd_YXT-YQOTKfKI          Links fra ucencurerede platforme: 1) Dr. Sherri Tenpenny Explains How the Depopulation COVID Vaccines Will Start Working in 3-6 Months  (published February 19, 2021) https://rumble.com/vckf4v-current-outlook-on-2021-dr.-tenpenny-and-reinette-senum.html 2) Graphene-oxide in jabs, masks and swabs(Published July 8, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/graphene-oxide-in-jabs-masks-and-swabs/ 3) Monopoly: An overview of the Great Reset – Follow the Money (published April 15, 2021) https://www.bitchute.com/video/XVJivdiC4hWB/ 4) Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID ‘Vaccine’ (published July 29, 2021) https://truthtellernl.wordpress.com/2021/08/06/deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine/ 5) Doctors Around the World Issue Dire WARNING: Do Not Get the COVID Vaccine!! (published February 7, 2021) https://duckduckgo.com/?q=6)+Doctors+Around+the+World+Issue+Dire+WARNING%3A+Do+Not+Get+the+COVID+Vaccine!!+(published+February+7%2C+2021)&atb=v237-1&ia=web 6) MURDER! Just Hours After Publishing the Secret of the Vaxx, Dr Noack is DEAD (published November 30, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/murder-just-hours-after-publishing-the-secret-of-the-vaxx-dr-noack-is-dead/ 7) Dr Carrie Madej – Covid Shots, DNA and Transhumanism (published May 9, 2021) https://brandnewtube.com/watch/dr-carrie-madej-c-19-shots-dna-amp-transhumanism_6xtixw8hHqKiDAL.html 8) What We Are About to See * Merritt * Palevsky * Zelenko * NWO (published August 27, 2021) https://www.bitchute.com/video/AtyQYwpQfdwy/ 9) Dr Carrie Madej: First US Lab Examines “Vaccine” Vials, HORRIFIC Findings Revealed (published September 30, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/dr-carrie-madej-first-us-lab-examines-vaccine-vials-horrific-findings-revealed/ 10) Magnetism INTENTIONALLY Added to ‘Vaccine’ to Force mRNA Through Entire Body (published June 9, 2021) https://www.brandnewtube.com/watch/exposed-magnetism-intentionally-added-to-039-vaccine-039-to-force-mrna-through-entire-body_U7bo4k3dQmagVZd.html 11) The ACTUAL CONTENTS Inside Pfizer Vials EXPOSED! (published July 7, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed/ 12) Judy Mikovits PhD; Antidote for Vaccine Toxin and Warns Against Dangerous Fake One (published November 15, 2021) https://nellesjourneythroughtime.com/2021/12/16/judy-mikovits-phd-antidote-for-vaccine-toxin-and-warns-against-dangerous-fake-onenovember-15-2021/ 13) Klaus Schwab and the Fourth Reich (published March 11, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/klaus-schwab-and-the-fourth-reich/ 14) Former Pfizer Employee: “Checkmate. Game Over. We WIN” (published August 26, 2021) https://forbiddenknowledgetv.net/former-pfizer-employee-checkmate-game-over-we-win/     

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mads Palsvig vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...