Stop besparelserne på skoler, børn og unge i Hvidovre kommune!

Til Hvidovres kommunalpolitikere,

Vi beder jer indtrængende om ikke at vedtage ”Direktionens Budgetkatalog (Forslag 26-31, 34 og 36-38), samt ”Direktionens Nye Forslag” (N96-N108).

Disse foreslåede nedskæringer vil medføre alvorlige forringelser i forhold til normeringen i vuggestuer, børnehaver og SFO’er, ligesom de foreslåede nedskæringer og personalereduktioner i folkeskolerne, vil få alvorlige konsekvenser for trivslen blandt elever og ansatte.

Disse nedskæringer vil bl.a. betyde en kraftig reduktion i antallet af timer med to-lærerordning og dermed færre ressourcer til at få inklusionen til at lykkes, hvilket vil give mere uro i timerne. Samtidig vil en reduktion i lærernes timetal til ”øvrige aktiviteter” f.eks. betyde en reduktion i den tid lærerne har til at tale med enkelte elever udenfor undervisningen og en forøgelse af lærernes undervisningstid, hvilket giver mindre tid til forberedelse og dermed endnu mere stress.

Ydermere kan flere af forslagene betyde en reduktion i det forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet, hvilket kan have store psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser på langt sigt for både børn og voksne.

Vi er dybt bekymrede for Hvidovres institutioner og skoler – og for vores børns fremtid!

I en tid med stigende børnetal i kommunen, er det et forkert signal at sende – Hvidovre vil jo være børnenes og familiernes by – og børnene er jo vores fremtid!


Bent Roldgaard, Formand for skolebestyrelsen på Engstrandskolen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Bent Roldgaard, Formand for skolebestyrelsen på Engstrandskolen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...